Dünya insan Hakları Günü Ne Zaman

Makaleler bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Dünya insan hakları günü, Dünya insan Hakları Günü Ne Zaman, Dünya insan Hakları Günü Tarihi

  10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

  10 Aralık İnsan Hakları Günüdür.
  10 Aralık tarihini içine alan hafta da İnsan Hakları Haftası olarak kutlanmaktadır.

  1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, “insan haklarının anayasası” olarak tanımlanır. İnsanın doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleri tanımlar, her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkenceye, kötü muameleye ve onur kırıcı cezalara tabi tutulamayacağını ilan eder. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi yolunda uluslararası toplum tarafından sürdürülen çabalara yol gösterici işlevini bugün de sürdürür. 1948’de kabul edildiği tarih 10 Aralık her yıl Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır.

  BM’nin altı temel insan hakları sözleşmesi vardır:

  Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi
  Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
  İşkenceye Karşı Sözleşme
  Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Sözleşmesi
  Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
  Çocuk Hakları Sözleşmesi

  Türkiye, Birleşmiş Milletler çerçevesinde oluşturulan temel insan hakkı sözleşmelerini tümüne taraftır.