Duaların kabul olmamasının 10 sebebi

Dualar bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Duaların kabul olmamasının 10 nedeni
  Bir zamanlar, Basra vilâyetinin halkı, İbrahim Ethem hazretlerine müracaat ederek dualarının kabul olmadığından şikayet etmişler. Halbuki Cenab-i Hak duaların kabul olunacağına dâir vaadi vardır, deyince İbrahim Ethem hazretleri, cevaben buyurmuş ki:

  -Sizin on şeyden dolayı kalpleriniz ölmüştür. Tabiatıyla dualarınız kabûl olunmaz.

  Birincisi: Siz, "Allah'ı biliyoruz" diyorsunuz da O'nun haklarını hiç edâ etmiyorsunuz.

  İkincisi: Sizler, Kurân okuyorsunuz velâkin; Kurân ile amel etmiyorsunuz.

  Üçüncüsü: Sizler, "Biz Rasulullah'ı seviyoruz." dersiniz de sünnet-i Resulullah ile (Hz.Muhammed'in sünnetiyle) hiç amel etmezsiniz.

  Dördüncüsü: Şeytan, düşmanımızdır. Bunu bildiğiniz halde, O'na uymaktan vazgeçmiyorsunuz.

  Beşincisi: "Cennet'e müştâkız, aşığız." dersiniz de, Cennet'e girmeye, (O'na) lâyık olmaya çalışmıyorsunuz.

  Altıncısı: Siz, "Cehennem'den korkuyoruz." diyorsunuz, velâkin onun ateşinden hiç de kaçtığınız yok.

  Yedincisi: Hepiniz (de) "Ölüm, haktır." deyip de ölüm için hiç bir hazırlık Yapmamışsınızdır.

  Sekizincisi: İnsanın ayıplarıyla meşgûl olursunuz da, kendi ayıplarınızı terk edip onları izâle etmeye çalışmazsınız.

  Dokuzuncusu: Allah'ın nimetlerini yersiniz; fakat, o nimetlere karşılık Allah'a şükretmezsiniz.

  Onuncusu: Ölülerinizi defnediyorsunuz da, hiç ibret almıyorsunuz.

  Sizin dualarınız nasıl kabûl olunur