Dü cihanın mefhari ilahisi sözleri

İlahi Sözleri bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Dü cihânın mefhari
  Enbiyâlar serveri
  Âşkına ben müşteri
  Koymuşam cân u ser'i

  Sultân, Burhân, Deyyân, Sultân
  Ya Hayy, ya Hayy, ya Hayy, Allah Hû

  Bâğ-ı sıdkın bülbülü
  Çâr-yârın bir gülü
  Ol Ebûbekir velî
  Âşıkân ser defteri

  Mü'minlerin evveli
  Şâh-ı merdân-ı ali
  Kıldı dini münceli
  Yıktı bâb-ı hayber'i

  Bunların aşkıyla sen
  Eyle gel mahv-ı beden
  Ol Hüseyn ile Hasen
  Şehîdân ser defteri

  Güfte: Mahfî
  Beste: Muâllim İsmail Hakkı Bey
  Makam: Uşşâk Makamı

  Lügatçe
  Mefhar: Kendisiyle övünülen, övünme sebebi, iftihar vesilesi olan kimse veya hal.
  Server: Bir topluluğun en ileri geleni, başkan, reis.
  Çar-yar: Dört dost yani dört halife Hz. Ebubekir (R.A), Hz. Ömer (R.A), Hz. Osman (R.A) ve Hz. Ali (R.A) demektir.
  Şâh-ı merdân-ı ali: Mert ve dürüst insanların şahı Hz. Ali anlamına gelir.
  Münceli: Parlayan, parlak.
  Bab-ı Hayber: Hayber'in Kapısı


   
  Son düzenleme: 5 Ekim 2014