Dört Büyük Melek Kimlerdir? Görevleri Nelerdir?

Dini Sorular bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Dört büyük melek kim, dört büyük meleğin isimleri, dört büyük meleğin görevleri nelerdir

  Dört meleğin her biri belli bir görevi yerine getirmektedir Aralarında bir hiyerarşik ilişki Cebrail en büyük melek kabul edilmektedir.

  • Cebrail: Vahiy meleğidir Allah'tan aldığı buyrukları, emirleri peygamberlere iletmekle görevlidir
  • Azrail: Eceli gelen insanların ruhlarını teslim alır Melekü'l-Mevt, yani, ölüm meleği adı da verilir
  • Mikail: İnsanların rızıklarını ulaştırmak ve Allah'ın iradesine göre tabiat olaylarını düzenlemekle görevli melektir
  • İsrafil: Kıyamet günü, Sur borusunu üfleyecek olan melektir