Doğu Anadolu Bölgesinde Nüfus Yoğunluğu

Doğu Anadolu Bölgesi bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Doğu Anadolu Bölgesinde Nüfus Yoğunluğu, Doğu Anadolu Bölgesinin nüfusu, Doğu Anadolu Bölgesinde Nüfus kaç

  Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en az olan bölgemizdir. Bunda bölgenin yüz ölçümünün büyük olması başlıca etkendir. 2000 yılındaki nüfus sayımına göre bölgenin nüfusu 6 milyon 100 bin kişi civarındadır.

  Türkiye’deki coğrafi bölgeler arasında nüfus miktarı ve yoğunluğu yönünden önemli farklar bulunmaktadır. Bu farkların oluşmasında fiziki faktörler (iklim özellikleri, yerşekilleri, toprak özellikleri) ve beşeri faktörler (sanayileşme, tarım, yeraltı kaynakları, turizm, ulaşım) önemli rol oynarlar.

  Bölgenin, "kent merkezi nüfusu" en kalabalık kentleri

  Nüfusu 100.000 üzeri olan dört büyük şehir vardır:

  1. Malatya 388.590
  2. Erzurum 368.146
  3. Van 360.810
  4. Elazığ 323.420

  Toplam nüfus olarak en kalabalık İller

  1. Van 1.022.310
  2. Erzurum 774.207
  3. Malatya 736.884
  4. Elazığ 550.667

  Diğer bölgelere göçün fazla yaşandığı bölge olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde kırsal nüfus, kent nüfusundan fazladır. (Nüfus verileri 2009 yılına aittir)