Dikdörtgen, Kare ve Deltoid - Konu Anlatımı

Matematik bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  DİKDÖRTGEN  1. Dikdörtgen
  Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir.
  dikdortgen-geo-1.png

  Dikdörtgen paralelkenarın açıları 90° olan halidir. Bu nedenle paralelkenarın sahip olduğu bütün özelliklere sahiptir.

  2. Dikdörtgenin Alanı ve Çevresi
  a. Dikdörtgenin alanı farklı iki kenarının çarpımına eşittir.
  dikdortgen-geo-2.png
  A(ABCD) = a . b

  b. Bütün dörtgenlerde olduğu gibi dikdörtgende deköşegen uzunlukları biliniyor ise alanı, dikdortgen-geo-3.png
  dikdortgen-geo-4.png

  c. Dikdörtgenin çevresi
  dikdortgen-geo-5.png
  dikdortgen-geo-6.png

  3. Dikdörtgenin Köşegen Özellikleri

  a. Dikdörtgende köşegen uzunlukları eşittir. Köşegenler birbirlerini ortalar.
  |AC| = |BD| |AE| = |EC| = |DE| = |EB|
  dikdortgen-geo-7.png

  b. Kenar uzunlukları a ve b olan ABCD dikdörtgeninde köşegen uzunlukları
  |AC| = |BD| = Öa2 + b2
  dikdortgen-geo-8.png

  c. ABCD dikdörtgeninin içinde alınan bir P noktası dikdörtgenin köşeleri ile birleştirilirse
  |AP|2 + |PC|2 = |PD|2 + |PB|2
  dikdortgen-geo-9.png

  P noktası dikdörtgenin dışında olduğunda da aynı özellik geçerlidir.

  KARE  1. Kare
  Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene kare denir.
  dikdortgen-geo-10.png

  2. Karenin Alanı
  Bir kenarı a olan karenin alanı
  A(ABCD) = a2
  dikdortgen-geo-11.png

  3. Karenin Özellikleri
  a. Karenin köşegenleri birbirini dik ortalar. Köşegenlerin kenarlarla yaptığı açılar 45° dir.
  dikdortgen-geo-12.png

  b. Bir kenarı a olan karenin köşegeni
  |AC| = |BD| = aÖ2
  dikdortgen-geo-13.png

  DELTOİD  a. Deltoid
  Tabanları çakışık iki ikizkenar üçgenin oluşturduğu dörtgene deltoid denir.
  dikdortgen-geo-14.png
  b. Deltoidin köşegenleri diktir.

  |AC| ^ |BD|
  dikdortgen-geo-15.png
  c. Köşegenleri dik olduğundan alanı
  dikdortgen-geo-16.png

  d. ABCD deltoidinde [AC] köşegeni aynı zamanda A ve C açılarının açıortay doğrusudur.
  dikdortgen-geo-17.png

  e. ABD ve BCD ikizkenar üçgenlerinin tabanını oluşturan köşegen diğer köşegen tarafından iki eşit parçaya bölünür.

  f. Deltoidin farklı kenarlarının birleştiği köşelerdeki açıları eşittir.
  m(ABC) = m(ADC)
  dikdortgen-geo-18.png
   
  Son düzenleme: 11 Ekim 2016