Değirmencilik Bölümü Hakkında Bilgiler

Meslekler bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Değirmencilik Bölümü Hakkında Bilgiler - Değirmencilik Bölümü Nedir ?
  Programın Amacı: Değirmencilik programının amacı, un değirmenlerinin öğütme ve depolama işlemlerinin kontrolü, işletme birimlerinin bakımı, sevk ve idaresi alanında çalışacak ara insangücünü yetiştirmektir.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Değirmencilik programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri yanında hububat bilgisi ve teknolojisi, değirmen makineleri ve makine bilgisi, hububat kimyası, elektrik bilgisi, makine bilgisi, analitik kalite kontrolü, ekonomi ve değirmen işletmeciliği gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.

  Gereken Nitelikler

  Değirmencilik programında eğitim görmek isteyen kimselerin fiziğe (özellikle mekanik konulara) ve ticarete ilgili ve bu alanlarda başarılı çalışmaları organize edebilen kimseler olmaları beklenir.

  Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ışler

  Değirmencilik programını bitirenlere "Değirmencilik Teknikeri" unvanı verilir. Değirmencilik teknikeri, başta tahıl olmak üzere, taneli ürünlerin (baklagil, yağlı tohum vb.) öğütülmesi, ürünün kalite kontrolü, depolanması ve pazarlanması ile un değirmenlerinin bakımı ve işletmelerin yönetimi ile ilgili işleri yürütür.

  Çalışma Alanları

  Değirmencilik teknikerleri un ve unlu ürünlerin üretildiği fabrika ve imalathanelerde görev alabilirler.

  Değirmencilik Bölümü Olan Üniversiteler ve Fakülteler