Death - Left To Die | çeviri

Şarkı Sözleri bölümünde yer alan bu konu Rockn_ tarafından paylaşıldı.

 1. Rockn_

  Rockn_ Üye

  Put your life into their hands
  Hayatını onların ellerine ver

  Die for someone else
  Başka biri için öl

  Now you're in the real world
  Şimdi gerçek dünyadasın

  Where pain and death are felt.
  Acının ve ölümün hissedildiği.

  The first blood shed does not seem real
  İlk akan kan gerçeğe benzemez.

  Reality is what you feel
  Gerçeklik hissettiklerindir

  Dropping to your knees you pray
  Dizüstü çökerek dua edersin

  God won't make this go away
  Tanrı bunu uzaklaştırmayacak

  You will not return alive - Left to die
  Canlı olarak dönmeyeceksin- Ölüme terk edildin

  Suffering until the end - Left to die
  Sona kadar acı çekiyorsun- Ölüme terk edildin

  Time stands still as you pass away
  Sen ölürken zaman durur

  No more tomorrow this is your last day
  Artık yarın yok, bu senin son günün

  On this ****ing earth
  Bu kahrolası dünyada

  Bodies fall onto the ground
  Cesetler zemin üzerine düşer

  Blood flies through the air
  Kan havada süzülür

  Shredded victims lie in pain
  Parçalanmış kurbanlar acı içinde yatar

  Death is never fair
  Ölüm asla adil değildir

  Legs blown off, all hope is lost
  Dizler büküldü, bütün umutlar yok oldu

  A human life is what it cost
  Mâl olduğu şey bir insan hayatı

  Others follow close behind
  Diğerleri arkada yakından takip ederler

  A real adventure they will find
  Gerçek bir macera bulacaklar

  You will not return alive - Left to die
  Canlı olarak dönmeyeceksin- Ölüme terkedildin

  Suffering until the end - Left to die
  Sona kadar acı çekiyorsun - Ölüme terkedildin