Dayanışma ile ilgili Örnek Yazı

Soru & Cevap bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Dayışma ile ilgili Yazı, Dayanışmayla ilgili Örnek

  Hastalara yardım üzerine yazılmış bir yazıyı sizlerle paylaşmak istedik
  Hastalık anında ve özellikle yolların kar nedeniyle kapandığı zamanlarda, özellikle genç erklere ihtiyaç duyulurdu. Yapılan sal ile birlikte hasta, tıbbi müdahale yapılabilecek en yakın sağlık ocağı veya hastaneye taşınırdı. Kırık çıkılar, bazı hastalıklar ve özellikle doğum konusunda tecrübe kazanmış bazı ihtiyar insanlarımız bulunurdu. Bunlar hiç bir tedavi için herhangi bir ücret talep etmeden hastalarla uğraşır, onların tedavisi için çaba harcarlardı. Hastaların yapıp yapmadıkları konusunda onları bazen azarlar, yapılması gerekenler konusunda öğütler verirlerdi. Tedavi amaçlı başlayıp, tatlı bir sohbet ile biten sürecin sonunda, evli evinde kalır yolcu yoluna devam ederdi.
  Doğum ile ilgili olarak tecrübe kazanmış olan gönüllü ebeler, herkes tarafından bilinirdi. Doğum sancıları başlar başlamaz, çocuklar ile ebelik yapacaklara haber gönderilirdi. Hastalık dışında hiçbir gerekçe ve neden, ebelerin yapılan çağrıya isteksiz davranmasına yol açmazdı. Saatlerce uzun sürebilecek bir uğraşın karşılığı, bazen içten bir teşekkür ve birkaç dua, bazen de çok küçük bir hediye olurdu.