Çözünürlük nedir?

Kimya bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Çözünürlük nedir?

  Sabit sıcaklık ve basınç koşuları altında birim hacim çözücüde çözünen maksimum madde miktarına o maddenin çözünürlüğü denir.

  Sıvı çözeltilerde genellikle birim hacim çözücü (su) 100 mililitre olarak kabul edilir. Katı ve sıvıların sudaki çözünürlüğü üzerinde basıncın bir etkisi yoktur, sıcaklık ise çözünürlüğü artırır. Gazların sudaki çözünürlüğü ise sıcaklıkla azalıp basınçla artış gösterir.

  Çözünürlük çözen ve çözünen madde miktarına değil, çözen ve çözünen maddenin cinsine bağlıdır. İyonik bileşikler iyonik çözücülerde, kovalent bileşikler kovalent çözücülerde, polar bileşikler polar çözücülerde daha iyi çözünürler.

  Bir bileşik kendi iyonlarından en az birini bulunduran bir çözücü içinde çözündüğünde çözünürlük oranında azalma görülür. Bu ortak iyon etkisidir. Ortak iyonun sayısı ya da derişimi arttıkça çözünürlük daha da azalır; ortak iyonun çözünürlüğü azaltıcı etkisi vardır.

  Bu yazı harbiforum.net için internet dışı kaynaklardan istifade edilerek özel olarak yazılmıştır. Lütfen kaynak belirtmeden başka sitelerde yayınlamayınız.