Coğraya Sözlüğü

Coğrafya bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  AÇIK HAVZA
  Sularını denize veya okyanusa ulaştırabilen akarsu havzaları

  AĞIL
  Davarların barındırıldığı, üstü açık çitle çevrili yer.

  AĞIZ
  Akarsuyun denize ulaştığı yer

  AFEL
  Dünyanın güneşe en uzak olduğu tarih

  AGİK
  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

  AKARSU REJİMİ
  Akarsu yatağından su miktarının bir yıl içinde gösterdiği değişim

  ALACAKARANLIK
  Gün bitimi ile gecenin başlangıcı arasındaki zaman

  ALBEDO
  Bir yüzey üzerine gelen ışının yansıyan ışına oranı

  ALPİN ÇAYIR
  Yüksek dağlar üzerinde sürekli yeşil kalan bitki topluluğu

  ALÜVYON
  Akarsuların taşıdığı malzeme

  ALİZE
  30° enlemlerinden Ekvatora doğru esen sürekli rüzgarlar

  ANEMOMETRE
  Rüzgar hızını ölçen alet

  ANIZ
  Ekin biçildikten sonra tarlada kalan sap

  ANTEN
  Radyo dalgalarını yada başka enerji sinyallerini gönderip almaya yarayan :):):):)l aygıt

  ANTREPO
  Ticari malların belli bir süre için korunduğu yer, depo

  ANTROPOJEN BOZKIR
  İnsan tarafından orman örtüsünün tahrip edilmesi sonucu oluşan bozkır

  ANTİKLİNAL
  Kıvrımlı dağın yükselen kısmı

  ARKTRİK BÖLGE
  Kuzey kutup bölgesi

  ASİMİLASYON
  Farklı kültürlerin başka bir kültür içinde eritilmesi

  ATLAS
  Haritalar takımı

  ATOL
  Mercan adası

  AVRUPA BİRLİĞİ
  Avrupa topluluğunun 1993' den sonraki adı

  AYSBERG
  Su içinde yüzen buzdağı

  BAĞIMLI NÜFUS
  Çalışma çağı dışında kalan nüfus

  BAKI
  Güneşe dönük olma, güneşe bakma durumu

  BANLİYÖ
  Büyük bir şehrin çevresindeki yerleşim alanları

  BARKAN
  Hilal biçimindeki kum birikintisi

  BEYİN GÖÇÜ
  Yetişmiş nitelikli ve eğitimli nüfusun daha iyi çalışma ve yaşama koşulları nedeniyle dışarıya göç etmesi

  BOĞAZ
  Dar, dik yamaçlı vadi veya iki denizi birbirine bağlayan su yolu

  BOYUN
  İki zirve arasında, dağın en alçak kesimi

  BOZKIR
  Kurak ve yarı kurak bölgelerin kısa boylu ot örtüsü

  BULVAR
  Ortasında ya da kenarlarında ağaç ve çimen kaplı bir şerit bulunan geniş cadde

  BUZUL
  Bir yamaçtan aşağı yavaşça hareket eden kalın buz tabakası

  BİOMAS ENERJİ
  Bitkisel ve hayvansal ürünlerden elde edilen enerji

  BİYOCOĞRAFYA
  Canlılar coğrafyası

  ÇELTİK
  Pirinç yetiştirilen sulak tarla

  CEPHE
  Farklı karekterdeki hava kütlelerinin karşılaştığı alan

  ÇERNOZYOM
  Kara toprak

  CEZİR
  Gelgit sırasında deniz çekilmesi

  CHARTER TAŞIMACILIĞI
  Düzenli uçuşlara bağlı olmayıp, yolcu isteğine bağlı olarak yapılan dolmuş uçak yolcu taşımacılığı

  DALGAKIRAN
  Limanları dalgalardan koruyan uzun setler

  DAVAR
  Koyun keçi gibi küçükbaş hayvanlara verilen ad

  DEBİ (Akım)
  Akarsuyun taşıdığı su miktarı

  DELTA
  Akarsuların denize ulaştığı yerde denizi doldurarak oluşturduğu üçgen görünümlü ova

  DEMOGRAFİ
  Nüfus bilimi

  DEVAÜLE ETMEK
  Bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısındaki değerini düşürmek

  DIŞ TİCARET AÇIĞI
  İthalatın ihracattan fazla olması

  DOLU
  Yağmur gibi gökyüzünden düşen küçük buz topları

  DOLUNAY
  Ay' ın dünyadan görülen yüzünün tümüyle aydınlık olması

  DOLİN
  Karstik aşındırma şekli, koyak

  DRENAJ
  Topraktaki fazla suların akıtılması

  DİASPORA
  Etnik yada dinsel toplulukların asıl topraklarının dışına dağılması

  DÖVİZ
  Yabancı ülke parası

  EKLİPTİK
  Yörünge düzlemi

  EKOCOĞRAFYA
  Ekolojiye coğrafi yöntemle yaklaşım, ekolojik coğrafya

  EKOLOJİ
  Çevre bilimi

  EKOSİSTEM
  Belli bir alanda yaşayan ve birbiriyle etkileşim içinde olan canlı topluluğu

  EKSEN
  Dünya' nın yada başka bir gök cisminin merkezinden geçen ve bir ucundan öbürüne uzanan hayali çizgi

  EKÜMEN
  Yerleşilmiş alanlar

  EKİNOKS
  Gece gündüz eşitliği (21 Mart - 23 Eylül)

  ENDEMİK BİTKİ
  Dünyanın sadece belli bir bölgesinde bulunan ve belirli iklim şartlarında yetişen başka yerlerde yetişmeyen bitki

  ENTANSİF TARIM ( İntansif Tarım )
  Modern yöntemlerle yapılan verimi yüksek tarım

  ENTEGRASYON
  Yabancıların kültürel özelliklerini yitirmeden başka toplumlarla bütünleşmesi

  EPİROJENEZ
  Kıta hareketleri

  ERG
  Afrika'da kumlardan oluşan çöllere verilen isim

  EROZYON
  Toprağın kemirilmesi, taşınması

  ESTUAR
  Gelgitin görüldüğü kıyılarda su basmasına uğrayan akarsu ağzı

  EURO
  Avrupa Birliği ülkelerinin para birimi

  EVRİM
  Zaman içinde değişme

  FALEZ ( Yalıyar )
  Kıyı dikliği, kıyı uçurumu

  FAUNA
  Hayvan topluluğu

  FERİBOT
  Arabalar veya vagonlar ile içindeki yolcuları bir yakadan ötekine geçiren gemi

  FLORA
  Bitki topluluğu

  FOSİL
  Kayalar ve toprak içinde bulunan eski canlı kalıntıları

  FRİGOFRİK
  Soğutma özelliği olan, soğutucu

  FİYORD
  Buzul aşındırması sonucu oluşan vadilerin deniz suları altında kalmasıyla oluşan girintili çıkıntılı kıyı

  GAP
  Güneydoğu Anadolu Projesi

  GARİG
  Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü makilerin tahrip edildiği yerlerde ortaya çıkan bitki topluluğu

  GAYZER
  Fışkıran sıcak su kaynağı

  GECEKONDU
  İzinsiz yapılan ve altyapı ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmayan dar gelirli ailelerin yaşadığı barınak

  GEÇİCİ YERLEŞME
  Yılın belli bir süresi boyunca kullanılan yerleşim

  GELGİT ( Medcezir )
  Ay' ın çekimi nedeniyle deniz sularının kabarıp çekilmesi

  GEOİT
  Yer kürenin özgün şekli

  GLASYE
  Buzul

  GMT
  Greenwich orta saati

  GRABEN
  Çöküntü hendeği

  GRUP VAKTİ
  Güneşin batış anında ortaya çıkan kızıllık, batış anı

  GİDEĞEN
  Bir gölün sularını dışarıya boşaltan akarsu

  HABİTAT
  Bir canlının doğal yaşam ortamı

  HAMADA
  Afrika'da taşlardan oluşan çöllere verilen isim

  HARA
  Hayvan soylarının iyileştirilmesi için kurulmuş çiftlik

  HASAT
  Tarım ürünlerinin toplanması yada biçilmesi

  HEKTAR
  10.000 m² 'ye eşit alan ölçüsü

  HORST
  Çöküntü hendeklerinin kenarındaki yüksek yer

  HİDROELEKTRİK SANTRAL
  Baraj göllerinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilen santraller

  HİDROSFER
  Su küre

  HİNTERLAND
  Bir limanın çevresiyle olan ulaşım bağlantısı

  HÖRGÜÇ KAYA
  Buzul aşındırmasıyla oluşan deve sırtına benzer kaya

  IŞIMA
  Yeryüzünün, güneşten aldığı ısıyı geri vermesi

  JEOMORFOLOJİ
  Yer şekli bilimi

  JEOPOLİTİK
  Coğrafya koşullarına göre düzenlenen siyaset

  JEOTERMAL
  Sıcak su buharı

  KABOTAJ
  Bir ülkenin karasularında yük ve yolcu taşımacılığı hakkı

  KALDERA
  Volkan konilerinin patlaması ile oluşan çukurluklar

  KALICI KAR ( Toktağan )
  Yaz ve kış boyunca erimeden kalan kar

  KALKER
  Kireç taşı

  KANAL
  Akarsuları yada denizleri birbirine bağlayan, doğal yada insan yapısı su yolu

  KANO
  Kürekle kullanılan, dar, hafif ve küçük tekne

  KANYON
  Derin ve yamaçları çok dik vadi

  KAPALI HAVZA
  Sularını denize ulaştıramayan bölge

  KAPIZ
  Toroslarda dar ve derin vadi, kanyon

  KARGO
  Bir nevi paket ve yük taşımacılığı

  KIRGIBAYIR
  Sel suları ve akarsuların dilik dilik yardığı çıplak yamaçlar

  KISTAK
  Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su ile çevrili dar kara parçası

  KLİMATOLOJİ
  İklim bilimi

  KLİMATİZM
  İklimden faydalanmaya dayalı turizm

  KOPENHAG KRİTERLERİ
  AB' ye yeni aday üyelerin uymakla yükümlü olduğu siyasi kriterler

  KRATER
  Yanardağın huni şeklindeki ağzı

  KURU TARIM
  Az yağışlı bölgelerde sulama olmaksızın yapılan tarımsal üretim

  KİT
  Kamu İktisadi Teşebbüsleri

  LAGÜN
  Deniz kulağı, kıyı gölü

  LAPYA
  Karstik kayaçlardaki küçük kanalcıklar

  LATERİT
  Nemli tropikal bölgelerin tuğla kırmızısı rengindeki verimsiz toprağı

  LEJAND
  Haritaların açıklama anahtarı

  LOKOMOTİF
  Treni hareket ettiren motorun bulunduğu demiryolu taşıtı

  LİMNOLOJİ
  Coğrafyanın gölleri inceleyen bilim dalı

  LİTOSFER
  Taş küre

  LÖS
  Rüzgarın taşıyıp biriktirdiği toprak

  MAAR
  Volkanik patlama çukuru

  MAKİ
  Akdeniz ikliminin bitki topluluğu

  MANDIRA
  Peynir, yoğurt ve tereyağı üretimi amacı ile yapılan ahır hayvancılığı

  MEDYA
  Gazete, dergi, televizyon, radyo, sinema ve internet gibi yazılı görsel, iletişim araçlarının tümü

  MENDERES
  Akarsuyun büklüm yaparak akması

  MERA
  Hayvan otlatılan yer, otlak

  :):):):)LURJİ
  Maetalleri işleyen sanayi kolu

  METEOR ( Göktaşı )
  Uzaydan dünya' nın yüzeyine düşen kütle

  MONOKÜLTÜR
  Tek bir çeşit tarım ürününün geniş alanlarda üretilmesi, tek ürüne dayalı tarım

  MOREN
  Buzul taş

  MİKRO KLİMA
  Küçük iklim bölgeleri

  NADAS
  Tarlanın bir yıl dinlendirilmesi

  NARENCİYE
  Turunç, limon, mandalina, greyfurt ve portakal gibi ürünlerin tümüne verilen ad, turunçgiller

  NASA
  ABD ulusal havacılık ve uzay dairesi

  NAVLUN
  Deniz taşımacılığı karşılığında alınan para

  OBRUK
  Karstik kayaçlardaki derin doğal kuyular

  OECD
  Uluslar arası İktisadi İşbirliği kalkınma örgütü

  OKULLAŞMA ORANI
  Okula devam eden nüfusun,okula devam etmesi gereken nüfusa oranı

  OPEC
  Petrol ihraç eden ülkeler örgütü

  ORMAN SINIRI
  Düşük sıcaklık veya yağış azlığı nedeniyle ormanın sona erdiği sınır

  OROJENEZ
  Dağ oluşumu

  OTOYOL
  Hızlı trafik akışı sağlamak amacı ile yapılan çift yönlü geniş yol

  OZON TABAKASI
  Atmosferin 20 - 25 yükseğinde yeralan ve morötesi ışınların büyük kısmını tutan tabaka

  PARATONER
  Yıldırım savar

  PATENT
  Bir buluşun sahipliğini ve kullanımını koruyan belge

  PENEPLEN
  Yontularak düzleşmiş alan

  PERİHEL
  Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih

  PEYZAJ
  Görünüş

  PLANKTON
  Deniz suyuyla sürüklenen canlı kalıntıları

  PLANÖR
  Motorsuz, yalnız rüzgar yardımıyla uçan uçak

  POLAR HAVA
  Kutuplara yakın bölgelerin soğuk havası

  POLEN
  Bitkilerin çiçeklerinden çıkan toz şeklindeki tohum

  POLYE
  Karstik bölgelerdeki erime ovaları, gölova

  POTAMOLOJİ
  Coğrafyanın akarsuları inceleyen bilim dalı

  PROFİL
  Dış uzanış, dış görünüş

  RAFTİNG
  Eğim kırıklıklarının fazla olduğu eğimli akarsularda şişme bot ve sallarla yapılan su sporu

  RAFİNERİ
  Ham petrolü işleyen ve farklı ürünlerini ayrıştıran tesis

  RAKIM
  Yükseklik

  REG
  Büyük Sahra Çölünün kuzeyideki ovalara verilen isim

  REKOLTE
  Bir arazide ekilen üründen elde edilen yıllık toplam tarımsal üretim

  RELİEF
  Yer şekli

  RESİF
  Deniz yüzüne çıkmış mercan kayalar

  REZERV
  Yeraltında bulunan sıvı, gaz ve katı yakıt, mineral ve doğal kaynakların kullanılabilir potansiyeli

  RİCHTER ÖLÇEĞİ
  Amerikalı Charles F.Richter' in depremlerin şiddetini ölçmek için geliştirdiği ölçek

  SAĞANAK
  Aniden bastıran şiddetli yağmur

  SAVAN
  Ağaçlı bozkır

  SERA
  Mevsim dışı sebze ve meyve yetiştirmek amacı ile yapılmış cam veya naylonla kapatılmış mekanlar

  SERA ETKİSİ
  Atmosferdeki gazların güneşten gelen enerjiyi emmesi sonucu atmosfer sıcaklığını artırması

  SICAKLIK TERSELMESİ
  Özellikle çukur bölgelerde alçak yerlerin daha yüksek yerlere nazaran soğuk olduğu atmosfer olayı

  SOLSTİS
  Gün dönümü ( 21 Haziran - 21 Aralık )

  SONAR
  Ses dalgaları ve yankı aracılığıyla su altındaki cisimlerin yerini saptayan aygıt

  SPEOLOJİ
  Mağara bilimi

  SULUSEPKEN
  Karla karışık kısmen donmuş yağmur

  SÜBVANSİYON
  Devlet tarafından toplumun çeşitli kesimlerine yapılan maddi yardımlar

  SÜPERNOVA
  Çok büyük bir yıldızın, güneşten milyarlaca kez daha güçlü bir parlamayla patlaması

  SİRK
  Buz yalağı

  SİSMOLOJİ
  Deprem bilimi

  TABAN FİYAT
  Resmi kuruluşlar tarafından bir ürün veya mala verilen en düşük değer

  TABAN SEVİYESİ
  Akarsuların deniz, okyanus ve göle döküldüğü en alçak seviye

  TABAN SUYU
  Yer altı suyu

  TAN VAKTİ
  Güneşin doğuş anı, gün ağarması

  TEKTONİK
  Kırık parçalar halindeki yer katmanlarını inceleyen bilim

  TENÖR
  Maden cevheri içindeki saf :):):):)l oranı

  TERMALİZM
  Şifalı sulardan faydalanmaya dayalı turizm

  TERMOMETRE
  Sıcaklık ölçer

  TERMİK SANTRAL
  Katı ve sıvı yakıtları yakarak elektrik enerjisi üreten santraller

  TOMBOLO
  Karaya bağlanarak yarım adaya dönüşmüş ada

  TOPOĞRAFYA
  Yerşekli

  TRANSİT
  Gelip geçme

  TRİKOTAJ
  Örme işleri

  TSUNAMİ
  Deprem dalgası

  TURBALIK
  Tabanında çürümüş bitki artıklarından bir katmanın bulunduğu bataklık

  TURFANDA
  Mevsim başında ilk yetişen meyve veya sebze

  UZAY MEKİĞİ
  Uzaya bir roketin sırtında fırlatılan ve insan taşıyan taşıt

  VAHA
  Çölün su bulunan bölümlerindeki yerleşim alanı

  VAROŞ
  Şehrin dış mahallesi

  VİYADÜK
  Bir ırmak yada vadi üzerinden geçiş sağlayan yüksek kara yada demiryolu köprüsü

  YAĞIŞ REJİMİ
  Yağışların bir yıl boyunca mevsimlere veya aylara göre dağılışı

  YENİAY
  Ay' ın dünyadan görülen yüzünün tümüyle karanlık olması

  İHRACAT
  Dış Satım

  İNLANDSİS
  Karalar üzerinde yayılan örtü buzulu, inland:kara, is:buzul

  YOĞUNLAŞMA
  Su buharının sıvıya dönüşme süreci

  İSKAN
  Yerleşme

  İSTİHDAM
  Bir kimseyi bir işte çalıştırma, iş imkanı yaratma

  İTHALAT
  Dış alım

  İZOBAT
  Eş derinlik eğrisi

  İZOHİPS
  Eş yükselti eğrisi

  İZOTERM
  Eş sıcaklık eğrisi

  İZOYET
  Eş yağış eğrisi

  YÖRÜNGE
  Bir gökcisminin başka bir gök cisminin çevresinde dolanırken izlediği yol

  ZEMHERİ
  Kara kış

  ŞELF
  Denizlerin 200 m' ye kadar olan sığ yerleri