COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ Coğrafya

Coğrafya bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

  1. Ömer

    Ömer Yönetici

    COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ Coğrafya, geo (yer) ve graphein (tasvir) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir ve yer tasviri anlamındadır. Coğrafya; yer yüzünü meydana getiren doğal ortamların oluşumunu, dağılışını, bunlarla insan toplulukları arasındaki karşılıklı ilişkileri ve sonuçları araştıran bir bilimdir. Coğrafyanın 3 ana ilkesi vardır: 1. Nedensellik ilkesi 2. Dağılış ilkesi 3. Karşılıklı ilişki ilkesi Coğrafyanın Yardımcı Alanları 1. Astronomi: Uzay bilimi 2. Jeoloji :Yer bilimi 3. Hidroloji : Su bilimi 4. Meteoroloji : Hava bilimi 5. Kartoğrafya : Harita bilimi 6. Zooloji : Hayvan bilimi 7. Botanik : Bitki bilimi Coğrafyanın Bölümleri 1. Genel Coğrafya : Fiziki, beşeri ve ekonomik olayların her birini yeryüzünün bütününde ayrı ayrı ele alır. Örneğin; yer yüzünde nüfus, dünyada tarım ve hayvancılık... Genel coğrafya 2’ye ayrılır: a. Fiziki Coğrafya : Yüzey şekilleri, okyanuslar, denizler, akarsular, iklim, bitki örtüsü ve hayvanları inceler. b. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya : İnsan toplulukları, nüfus ve yerleşme özellikleri, insanların yaptığı ekonomik faaliyetler ile bunların dağılışını inceler. 2. Yerel Coğrafya : Coğrafi olayların oluş, dağılış ve sonuçlarını; bir yöre, ülke veya bölge dahilinde inceler. Örneğin Mısır’da nüfusun dağılışı, Türkiye fiziki coğrafyası... EVREN VE DÜNYA Uzay : Dünyamız ve diğer gökcisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluktur. Evren : Uzay boşluğu ile bu boşlukta yer alan gök cisimlerinin hepsine birden evren (kainat) denir. Gezegen : Isı ve ışık kaynağı olmayıp, yakınlarındaki yıldızlardan aldıkları ısı ve ışığı yansıtan gök cisimleridir. Meteor : Gök taşı. Yıldız : Kızgın gazlardan oluştukları için ısı ve ışık yayan gök cisimleridir. Güneş Sistemi : Güneş çevresinde belirli bir yörüngede hareket eden gezegenle ile diğer gök cisimlerinin oluşturduğu topluluktur. Güneş Sistemi’nin oluşumu ile ilgili en çok kabul gören Cant-Laplace teorisidir.