çocuklarda tekrarlayan wheezing

Bebek Sağlığı bölümünde yer alan bu konu SüKuN tarafından paylaşıldı.

 1. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  Wheezing, çocuklarda obstrüktif alt solunum yolu hastalığının sık manifestasyonudur.
  Obstrüksiyonun yeri; intratorasik trakeadan küçük bronş veya büyük bronşiollere kadar herhangi bir yer... ama ses, güçlü expirasyonla kollabe olan büyük hava yollarındaki türbülans yolu ile oluşur.
  Tekrarlayan Wheezing: Tekrarlayan veya 4 hf.dan daha uzun süren wheezing.

  Yaş : 2 - 3 yaş altı çocuklar özellikle wheezinge eğilimlidir. (Bronkospasm, mukozal ödem ve aşırı sekresyon birikimi küçük hava yollarında nisbeten daha büyük obstrüktif etki yapar). Buna ilaveten küçük çocuklarda çok yumuşak hava yolları aktif expirasyonla daha kolayca kollaps olur. Bronşiolitte olduğu gibi izole akut wheezing episodları seyrek değildir.

  Çocuklarda Tekrarlayan Wheezing Nedenleri
  1-Reaktif hava yolları hastalığı
  • Atopik astma
  • Enfeksiyona eşlik eden hava yolu reaktivitesi
  • Egzersizle gelişen astma
  • Salisilatla gelişen astma ve nazal polipozis
  • Astmatik bronşit
  • Diğer hipersensitivite reaksiyonları
  Hipersensitivite pnömonisi
  Tropikal eosinofili
  Visseral larva migrans
  Allerjik aspergillosis
  2- Aspirasyon
  • Yabancı cisim
  • Yiyecek, tükrük, gastrik içerik
  • Laringotrakeoösefagial yarık
  • Trakeoösefagial fistül (H - Tipi)
  • Faringial inkoordinasyon veya nöromüsküler zayıflık
  3- Kistik fibrozis
  4- Ciliar diskinezi (Kartegener's Sendromu: İnfertilite, Silier agenezis, )
  5- Kardiyak yetmezlik
  6- Bronşiolitis obliterans
  7- Hava yollarına extrensek bası
  • Vasküler ring
  • Büyümüş lenf nodu
  • Mediastimal tümör
  • Akciğer kistleri
  8- Trakeo-bronko-malazi
  9- Endobronşial kitleler
  10- Gastroösefagial reflu
  11- Pulmoner hemosiderozis
  12- Bronkopulmoner diskinezi sekeli
  13- Histerik hava yolu kapanması
  14- Sigara içimi ve diğer çevresel zararlar

  Çocuklarda rekurren veya persistan wheezinglerin çoğu reaktiv hava yolu hastalığının sonucudur. Nonspesifik çevresel faktörler (sigara içimi gibi) önemli hazırlayıcılar olabilir. Doğumda veya doğumdan hemen sonra başlayan, sık tekrarlayan veya persistan wheezingler ASY ve trakeobronkomalazi ile ilgili çeşitli konj. yapısal anomalilere işaret eder.

  Kistik fibrozise eşlik eden wheezing hayatın ilk bir yılında çok yaygındır. Önceden sağlıklı olan bir çocukta ani başlayan şiddetli wheezing yabancı cisim aspirasyonunu düşündürmelidir.

  Episodik semptomları olan wheezing öykülü bir çocukta tekrarlayan muayenelere gerek olabilir (Hava hareketinin tayini, göğsün aşırı havalanması, gelişme geriliği, parmaklarda çomaklaşma gibi Kr. Akciğer hast. işaretlerine yönelik olarak). Çomaklaşma Kr. Akc. Enf.da olsa da unkomplike astmada nadiren belirgindir. Yabancı cisim aspirasyonundan dolayı trakeal deviyasyon gözlenmelidir. Konjestif kalb yetmezliğine sekonder wheezingi ekarte etmek esastır. Allerjik rinit, ürtiker, egzema veya iktiozis vulgaris varlığı astım veya astmatik bronşiti telkin eder. Burun polipler nedeniyle muayene edilmelidir. (Allerjik durumlar veya kistik fibroziste olabilir).

  Balgam eosinofilisi ve yükselmiş IgE değerleri allerjik reaksiyonları işaret eder. Bronkodilatörlere veya ilgili ilaçlara cevap reaktiv hava yollarını destekleyicidir. Spesifik mikrobiyolojik çalışmalar, hava yollarının ve kardiyovasküler yapıların özel görüntüleme çalışmaları, kistik fibrozis için tanısal çalışmalar ve bronkoskopi tedaviye cevap tatminkar değilse düşünülmelidir.