çocuk yetiştirilmesi üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.)'den bazı fikir ve cümleler

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu prenses tarafından paylaşıldı.

 1. prenses

  prenses MoNo MeLeği ♥

  "- Kimin çocuğu varsa onunla çocuklaşsın." (İbn Mahled, Ahbaru's Sığar)

  "- Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz." (Buhari)

  "- Siz kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çarılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler seçin." (Ebu Davud)

  "- Çocuğunuza bırakacağınız " en güzel miras" onu, hem dünya ve hem de ahiret mutluluğuna eriştirecek bir terbiyedir." (Tirmizi)

  "Allah'tan korkun, ve çocuklarınız arasında adaleti gözetin." (Buhari)

  "- Merhamet etmeyene merhamet edilmez." (Buhari)

  "- Bir adamın hayır yolunda harcadığı paranın en faziletlisi, aile fertlerine harcadığı paradır." (Müslim, Riyazüs-Salihin)

  "- Çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın." (İbn-i Mace)

  "- Kişinin öldükten sonra geride bıraktığı şeylerin en hayırlısı, kendisine dua eden salih bir evlad, sevabı kendisine ulaşan sadaka-i cariye, kendisinden sonra halkın amel ettiği ilimdir." (Ebu Davud)

  "- Çocuklarınıza "ilk söz" olarak "Lailahe illallah"ı öğretin."

  "- Çocuklarınıza ikramda bulunun ve onların edebini güzelleştirin." (İbn-i Mace)

  "- Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya " iki kız kardeş" veya "iki kız" yetiştirir, te'diplerini (edeplendirilmelerini) eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir." (Ebu Davud-Tirmizi)

  "- Kimin iki kızı olur da bunları öldürmez, alçaltmaz, oğlan çocuklarını bunlara tercih etmezse Allah onu cennete koyar." (Ebu Davud)

  "- Bir erkek üzerinde en çok hakkı bulunan kimse annesidir." (F.Kadir)

  "- Siz iffetli olun ki, hanımlarınız da iffetli olsun. Siz anne-babanıza iyi muamele edin ki evlatlarınız da size iyi muamele yapsınlar." (F.Kadir)

  "- Cennete giden yol behemehal annenin rızasından geçmektedir." (Nesai)

  "- Anne, cennet kapılarının ortasını teşkil etmektedir." (Deylemi)