Çevre kirliliği nedir sebepleri nelerdir

Soru & Cevap bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

  1. deep

    deep Harbi Aktif Üye

    Çevre kirliliği nedir sebepleri nelerdir, Çevre kirliliğinin nedenleri nelerdir

    Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artması gerekmektedir. Bu artış beraberinde var olan doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır. Çevre Kirliliğinin nedenleri aşağıda kısaca sıralanmıştır.

    Hızlı nüfus artışı,

    Plansız kentleşme,

    Plansız endüstrileşme

    Doğal kaynakların hoyratça kullanılması.

    Bunlarla birlikte çevre sorunlarının diğer kaynakları şunlardır:

    1- Göçler ve düzensiz şehirleşme,

    2- Kişi başına kullanılan enerji, su, kağıt, kömür vb. artışı,

    3- Ormanların tahribi, yangınlar ve erozyon,

    4- Aşırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi,

    5- Konutlardaki ve işyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan (özellikle kalitesiz kömür kullanımı) hava kirliliği,

    6- Motorlu araçlar ve deniz araçları,

    7- Maden, kireç, taş ve kum ocakları,

    8- Gübre ve zirai mücadele ilaçları,

    9- Atmosferik olaylar ve doğal afetler,

    10-Kanalizasyon sularının arıtılmaksızm alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması,

    11-Katı atıklar ve çöp,

    12-Sulak alanların ve göllerin kurutulması,

    13-Arazilerin yanlış kullanımı,

    14-Kaçak avlanma,

    15-Televizyon, bilgisayar ve röntgen; tomografi vb; tıbbi cihazların yaygınlaşması ile meydana gelen radyasyon,

    16-Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü.

     

Bu sayfa için etiketler

  1. çevre kirliliğinin sebepleri
  2. çevre kirliliğinin sebepleri nelerdir
  3. çevre kirliliğinin nedenleri
  4. çevre kirliliği nedenleri
  5. çevre kirliliği nedir