Cebir nedir?

Harbi Sözlük bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

  1. deep

    deep Harbi Aktif Üye

    Cebir nedir? Cebir ne demek anlamı
    cebir.jpg
    Rakamlar ve semboller kullanarak, denklemler kurmak üzere bilinmeyen değerlerin bulunması yolu. En genel sınıflandırmayla elemanter cebir ve modern cebir diye ikiye ayrılır. Cebire ilk olarak Babilliler döneminde rastlanır. Eski Yunan matematikçileri de cebiri kullanmıştır. Fakat ismi Harezmi'nin Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap (El'Kitab'ül-Muhtasar fi Hısab'il Cebri ve ve'l-Mukabele) isimli kitabından gelir. Cebir ilmi temelini El Harezmi'den alır. Ancak o günden bugüne cebir çok değişim göstermiştir. Cezeri'nin Kitab Ül Hiyal adlı eseri de bu konuyla ilgili bilgi alınabilecek bir kaynaktır.