Candaroğulları Beyliği

Türk Tarihi bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Candaroğulları Beyliği Hakkında Bilgi
  Alaaddin Cami.jpg
  13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışından sonra Kastamonu, Sinop ve çevresinde kurulmuş olan Türk Beyliği. Şemseddin Yaman, Candar Beyliği'nin kurucusu olup kendisi aslen Türkmen bir aileden gelmektedir. Beylik, döneminde güçlü bir siyasi yapı sergilemiştir. Candaroğulları denizcilik konusunda oldukça ileriydi. Nitekim bu beylik Osmanlı Devleti'ne katıldığında, beyliğin Sinop'ta kurduğu tersane daha da geliştirilmiş ve Osmanlı'ya büyük faydalar sağlamıştır. Candaroğullarının Kastamonu'daki bakır ocakları Osmanlı Devleti'nin top üretimi için fayda sağlamıştır. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da birliği sağlamak için çeşitli girişimlerde bulunduğu sırada Yıldırım Bayezid, bu beyliği ele geçirdi. Ancak beyliğin yalnızca Anadolu'daki topraklarını aldı ve Candaroğulları Beyliği'ni yine Sinop'ta devam ettirmeyi uygun buldu. Sinop'taki beyliğin başında İsfendiyar Bey vardı. Ancak 1402'de Ankara Savaşı'ndan sonra Yıldırım Bayezid'in esir düşmesi üzerine İsfendiyar Bey Timur'un hakimiyetini kabul etti ve ona bağlılığını bildirdi. Timur bu bağlılığın karşılığında İsfendiyar Bey'e Candaroğulları'nın eski topraklarını da verdi. Böylece İsfendiyar Bey Candaroğulları'nın başına geçti. 1461 yılında ise Fatih Sultan Mehmet bu beyliği savaşmaksızın Osmanlı Devleti'ne kattı. Candaroğulları Beyleri, sanatçıları ve bilim adamlarını himaye etmişler, önemli eserler vermeleri için onlara imkan sağlamışlardır. Kendi dönemlerinde bakır para kullanmışlardır. Bu beyliğe ait şehirler önemli ticaret merkezleriydi. Halk refah içinde yaşıyordu. Ordu ve özellikle donanma olduk ça gelişmişti. Candarlı Beyleri'nin tahta geçiş sırası ise şöyledir:

  . Şemseddin Yaman Candar-1292

  . Birinci Süleyman Paşa-1309

  . Birinci İbrahim Paşa-1399

  . Adil Bey bin Ya'kûb-1345

  . Celaleddin Bayezid-1361

  . İkinci Süleyman Şah-1384

  . İsfendiyar Bey bin Bayezid-1385

  . Taceddin İkinci İbrahim Bey-1440

  . Kemaleddin İsmail Bey-1443

  . Kızıl Ahmed Bey-1461

  Sinpo'ta Candaroğulları beyi Beyazıd tarafından yaptırılan Alaaddin Ulu Camii