Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hakkında Bilgi

Türkiyemiz bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili Bilgi
  Türkiye Cumhuriyeti içinde, çalışma hayatını düzenlemek, çalışanların hayat seviyelerini yükseltmek, ülke içindeki çalışma gücünü artırmak ve bunun verimli bir hale gelmesini sağlamak, çalışanlar ve işverenler arasındaki ilişkileri düzene sokmak ve sosyal güvenliği sağlamak amacıyla çalışan devlet teşkilatı.

  Çalışma Bakanlığı, devlet dairelerinin bakanlıklara ayrılmasını öngören 3271 sayılı Kanun'un 1. maddesi gereğince, başbakanın teklifi ile 7 Haziran 1945'te kurulmuştur. 22 Haziran 1945'te bakanlığın görevleri hakkında kanun çıkarılmıştır.

  1946 yılında, bakanlığın kuruluş ve görevleri hakkındaki görev tanımı genişletilmiş, taşra ve merkez teşkilatı hakkında yeni düzenlemeler yapılmıştır.

  17 Kasım 1974'te Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuştur. 13 Aralık 1983'te Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tek bir teşkilat altında birleştirilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adını almıştır. Bakanlık 4 Ekim 2000 tarihinde yeniden yapılandırılmış, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yeni düzenlemeler getirilmiştir.

  calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-logo.jpg
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Logosu​