C++ Klasör ve Dosya İşlemleri İçin Kullanabileceğiniz Bir Sınıf

C Programlama bölümünde yer alan bu konu CaPTaNBLaCK tarafından paylaşıldı.

 1. CaPTaNBLaCK

  CaPTaNBLaCK Yeni Üye

  Altdizinlerle birlikte dosya ve klasör kopyalamak ve silmek Bir dosyayı ve belirtilen byte (ofset) kadar kopyalamak, Klasik dosya işlemleri.
  /*----------------------------------------------------------------------
  File:CFile.H
  Author:Huseyin Bora Abaci
  Last Update:24.01.2005
  Platform:Windows
  Compiler:Borland C++Builder
  -----------------------------------------------------------------------*/
  --------------------------------------------------------------------------------


  -----------------------------------------------------------------------*/
  #ifndef _CFile_H_
  #define _CFile_H_
  //-----------------------------------------------------------------------
  #include "stdio.h"
  #include "stdlib.h"
  //-----------------------------------------------------------------------
  #include "dos.h"
  #include "dir.h"
  //-----------------------------------------------------------------------
  #define _MAX_FILE_NAME (500)
  #define _MAX_COPY_FNAME (260)

  class CFile {
  protected:
  FILE *In ,*Out;
  __int64 Size;

  public:
  CFile(){Size=0;}//Kurucu
  int FileCopy(char CopyFile[],char NewFile[]);
  int FileByte(char ReadFile[],char WriteFile[],long Byte);
  int FileSize(char FileName[]);
  void __fastcall CopyTree(char FolderName[_MAX_PATH],char Asterik[],char FolderCopy[_MAX_PATH]);
  void __fastcall Deltree(char FolderName[]);
  void __fastcall MoveTree(char DeleteFolder[_MAX_PATH],char FolderCopy[_MAX_PATH]);
  bool FileDelete(char FileName[]);
  bool NewFolder(char FolderName[]);
  bool DeleteFolder(char FolderName[]);
  bool MoveFile(char DeleteFile[],char CopyFile[]);
  };  /*----------------------------------------------------------------------------
  Dosyanın Bir kopyasını oluşturmak için yazdığım fonksiyon
  kopyalama işlemi başarılı olduğunda kopyalanan byte kadar geri döşüş değeri alır
  hata durumunda sıfır
  ----------------------------------------------------------------------------*/
  --------------------------------------------------------------------------------


  inline int CFile::FileCopy(char CopyFile[],char NewFile[])
  {
  if((In=fopen(CopyFile,"rb"))==NULL)return 0;
  if ((Out=fopen(NewFile,"wb"))==NULL)return 0;
  Size=0;
  while(!feof(In))
  {
  if(!feof(In))putc(getc(In),Out);
  Size++;
  }
  fclose(In);
  fclose(Out);
  return Size;
  }  /*----------------------------------------------------------------------------
  Dosyanın Belirtilen Byte ına kadar kopyalayan fonksiyon
  kopyalama işlemi başarılı olduğunda kopyalanan byte kadar geri döşüş değeri alır
  hata durumunda sıfır
  ----------------------------------------------------------------------------*/

  --------------------------------------------------------------------------------


  inline int CFile::FileByte(char ReadFile[],char WriteFile[],long Byte)
  {
  if((In=fopen(ReadFile,"rb"))==NULL)return 0 ;
  if((Out=fopen(WriteFile,"wb"))==NULL)return 0 ;
  Size=0;
  while(!feof(In))
  {
  Size++;
  putc(getc(In),Out);
  if(Size==Byte)break;
  }
  fclose(In);
  fclose(Out);
  return Size;
  }  /*----------------------------------------------------------------------------
  Dosyanın byte cinsinden boyutunu döndüren fonksiyon
  ----------------------------------------------------------------------------*/

  --------------------------------------------------------------------------------


  inline int CFile::FileSize(char FileName[])
  {
  if((In=fopen(FileName,"r+"))==NULL)
  return 0;
  fseek(In,0L,SEEK_END);
  return ftell(In);
  fclose(In);
  }  //Klasik Dosya işlemleri

  --------------------------------------------------------------------------------


  //---------------------------------------------------------------------------
  bool CFile::FileDelete(char FileName[])
  {
  if(remove(FileName))
  return true;
  }
  //----------------------------------------------------------------------------
  bool CFile::NewFolder(char FolderName[])
  {
  if(mkdir(FolderName))
  return true;
  }
  //----------------------------------------------------------------------------
  bool CFile:eleteFolder(char FolderName[])
  {
  if(rmdir(FolderName))
  return true;
  }
  //Dosya Taşı
  //----------------------------------------------------------------------------
  bool CFile::MoveFile(char DeleteFile[],char CopyFile[])
  {
  FileCopy(DeleteFile,CopyFile);
  if(remove(DeleteFile))
  return true;
  }  /*----------------------------------------------------------------------------
  Dizin yapısını olduğu gibi kopyalayan fonksiyon
  ----------------------------------------------------------------------------*/
  --------------------------------------------------------------------------------


  void __fastcall CFile:: CopyTree(char FolderName[_MAX_PATH],char Joker[],char FolderCopy[_MAX_PATH])
  {
  struct ffblk fp;
  int States;
  char NextNewFolder[_MAX_FILE_NAME], Files1[_MAX_FILE_NAME], Files2[_MAX_FILE_NAME], FA[_MAX_FILE_NAME], Folder[_MAX_FILE_NAME], NextSourceFolder[_MAX_FILE_NAME];
  sprintf(FA,"%s%s",FolderName,Joker);
  States =findfirst(FA,&fp,0|FA_DIREC|FA_HIDDEN);
  while(!States)
  {
  if(fp.ff_attrib & 0x10) /*FA_DIREC 0x10 Directory */
  {
  sprintf(Folder,"%s%s",FolderCopy,fp.ff_name);
  if((strcmp(fp.ff_name,".")>1) && (strcmp(fp.ff_name,"..")>1))
  {
  mkdir(Folder);
  sprintf(NextSourceFolder,"%s%s%s",FolderName,fp.ff _name,"\\");
  sprintf(NextNewFolder,"%s%s%s",FolderCopy,fp.ff_na me,"\\");
  CopyTree(NextSourceFolder,Joker,NextNewFolder);
  }
  }
  sprintf(Files1,"%s%s", FolderName,fp.ff_name);
  sprintf(Files2,"%s%s",FolderCopy,fp.ff_name);
  FileCopy(Files1,Files2);
  States=findnext(&fp);
  }
  findclose(&fp);
  }
  //------------------------------------------------------------------------
  /*Verilen Dizin yapısını olduğu gibi kaldıran fonksiyon*/
  //------------------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------------------------


  void __fastcall CFile:eltree(char FolderName[])
  {
  struct ffblk *fd=new ffblk;
  char files[_MAX_FILE_NAME],FA[_MAX_FILE_NAME],Folder[_MAX_FILE_NAME]="";
  sprintf(FA,"%s%s",FolderName,"*.*");
  findfirst(FA,fd,0|FA_DIREC|FA_HIDDEN);
  do
  {
  if(fd->ff_attrib & 0x10) /*FA_DIREC 0x10 Directory */
  if((strcmp(fd->ff_name,".")>1) && (strcmp(fd->ff_name,"..")>1))
  {
  sprintf(Folder,"%s%s%s",FolderName,fd->ff_name,"\\");
  Deltree(Folder);
  if(rmdir(Folder)); //Burda Bir Gecikme Gerikyordu if(rmdir(Folder)) ile gecikme sağlandı
  if(rmdir(Folder));
  }
  if((strcmp(fd->ff_name,".")>1) && (strcmp(fd->ff_name,"..")>1))
  {
  sprintf(files,"%s%s",FolderName,fd->ff_name);
  if(remove(files));
  }
  }
  while(!findnext(fd));
  findclose(fd);
  }


  //Verilen Dizin yapısını taşıyan fonksiyon

  --------------------------------------------------------------------------------


  void __fastcall CFile::MoveTree(char DeleteFolder[_MAX_PATH],char FolderCopy[_MAX_PATH])
  {
  NewFolder(FolderCopy);
  CopyTree(DeleteFolder,"*.*",FolderCopy);
  Deltree(DeleteFolder);
  rmdir(DeleteFolder);
  }
  #endif//header dosya sonu  Sınıfınfı nasıl kullanacaksınız

  #include <CFile>
  main (){
  CFile *File1 =new CFile();
  File1->CopyTree("C:\\Windows","*.*","D:\\Test");
  File->FileByte("C:\\Prog.exe","C:\\200Byte.exe",200); //Dosyanın ilk 200 byte nını kopyalar
  }