Buyruğun tut Rahman'ın tevhide gel tevhide ilahisi sözleri

İlahi Sözleri bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Buyruğun tut Rahman'ın tevhide gel tevhide ilahisi sözleri

  Buyruğun tut Rahman’ın tevhide gel tevhide
  Tazelensin imanın tevhide gel tevhide.

  Yaban yerlere bakma cânın odlara yakma
  Her gördüğüne akma tevhide gel tevhide.

  Mâsivâdan gözün yum ne umarsan Hak’dan um
  Gitsin gönülden hümum tevhide gel tevhide.

  Zahirde kalan kişi güç etme âsân işi
  Gider gayri teşvîşi tevhide gel tevhide.

  Şirki baştan savarsan Hak bilmeye iversen
  Yaradan’ı seversen tevhide gel tevhide.

  Emri yerine getir erkenden işi bitir
  Sıdk ile iman getir tevhide gel tevhide.

  Sen seni ne sanırsın fâniye dayanırsın
  Üş bir gün uyanırsın tevhide gel tevhide.

  Uyanagör gafletten geç bu fani lezzetten
  İç kevser-i vahdetten tevhide gel tevhide.

  Hüdayî’yi gûş eyle şevke gelip cûş eyle
  Bu kevserden nûş eyle tevhide gel tevhide.

  Güfte: AZİZ MAHMUD HÜDAYÎ K.S.
  Beste: Şahabettin Efendi(Şeyh)
  Makam: Hicaz İlahi  Tevhid : Allah’ın tekliğine inanmak “Lâilâheillallah” demek
  Yaban : Yabancı gurbet
  Od : Ateş
  Mâsivâ : Allah’tan başka her şey; dünya ile ilgili şeyler
  Hümum : Gamlar kederler
  Âsân : Kolay
  Teşviş : Karışıklık kargaşa
  İvermek : Koşmak acele etmek
  Sıdk : Sadakat doğruluk temiz kalplilik
  Fani : Ölümlü olan gelip geçici
  Üş : Elbet
  Gûş eylemek : Kulak vermek dinlemek
  Cûş eylemek : Coşmak
  Nûş eylemek : İçmek