Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü iş imkanları

Soru & Cevap bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunlarının iş olanakları nelerdir

  BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
  Bu faaliyet sonucunda büro yönetimi ve sekreterlik alanındaki meslekleri
  tanıyabileceksiniz.

  A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
  Çağımızda bilgisayarın ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi büro otomasyonunu da
  beraberinde getirmektedir. Büro otomasyonu; büro hizmetlerinde elektronik makineler ve
  bilgisayarlarla işlerin yapılması ve yine sonuçlarının bilgi sayarlarla denetlenmesi olarak
  tanımlanmaktadır
  Büro otomasyon araçları başta bilgisayar olmak üzere telefon faks teleks gibi
  iletişim araçlarıyla birlikte daktilo fotokopi gibi mekanik araçlar da büro işlerinde yardımcı
  araçlardır.

  Teknolojiyle birlikte arşivleme dosyalama ya da evrak kayıt gibi işler de
  bilgisayarlarla yapılıyor. Bu durum bürolardaki evrak trafiğini hafifletiyor. Günümüzde
  bürolarda özellikle bilgi işleyici ve bilgi sağlayıcı durumundaki sekreterlerin bu ve diğer
  sekreterlik hizmetlerini yerine getirmede en büyük yardımcısı büro makineleridir. Büro
  otomasyon sisteminin kullanılması sekreterin ve büro çalışanlarının işlerini düzenli ve
  zamanında yapmasını sağlamaktadır. Ancak bu teknolojiyi kullanmak için mutlaka
  sekreterlik eğitimi almış sekreterlere ihtiyaç duyulmaktadır.
  Büro Yönetimi ve Sekreterlik Türkiye’de ve dünyada önemi giderek artan bir
  alanıdır. Günümüz iş ortamında birçok alanda bilgi ve beceriye sahip elemanlar
  aranmaktadır. Büro Yönetimi ve Sekreterlik eğitimi hem örgütlerin istedikleri bilgi ve
  beceriye sahip nitelikli meslek elemanı yetiştirmekte hem de profesyonel sekreterlik ve
  yönetici asistanlığı mesleğinin klasik sekreterlik kavramının dışında yeni boyutlar kazanarak
  gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu durum sekreterlik hizmetlerini sunacak sekreterin
  mesleki eğitimini ön plana çıkarmıştır.
  Sekreterlik günümüzde hızla yükselen ve önemli bir konuma gelen mesleklerden
  biridir. Sekreterlik mesleği yönetici asistanlığı kavramıyla özdeşleşmektedir. Sekreterlik
  uğraşısı meslek olma kriterlerinin hepsini taşımakta ve artık alt uzmanlık alanlarını da
  oluşturacak şekilde gelişmektedir.

  B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
  Hukuk Sekreterliği
  Ticaret Sekreterliği
  Tıp Sekreterliği
  Yönetici Sekreterliğ