İlahi Sözleri Bülbüller Sazda Güller Niyazda

İlahi Sözleri bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Halvetî-Cerrâhî tarikatının şeyhi merhum Muzaffer Özak Hazretlerine ait olan bu güzel nutku Türk Tekke Musikisinin üstadı olan Sebilci Hüseyin Efendi Hüseyni makamında bestelemiştir. Allah bu iki güzel insandan ebeden razı olsun.

  Bu nutku şerifin yaygın şekilde ilahi olarak okunan kısmı 3. 4. 5. ve sondan bir önceki kıtalardır. Allah bizi bu nutku şerifteki gibi şükür ehli eylesin. Her hal ve şartta Elhamdülillah diyebilen kullarının arasına ilhak etsin inşallah.

  Bülbüller sazda güller niyazda ilahisi sözleri

  Her sabah erken
  Uyanıver sen
  De gil gönülden
  Elhamdülillah

  Kuşlar zikirde
  Derviş fikirde
  Şâkir şükürde
  Elhamdülillah

  Bülbüller sazda
  Güller niyâzda
  Söyle namâzda
  Elhamdülillah

  Koşuşur herkes
  Duyulur bir ses
  Der ki her nefes
  Elhamdülillah

  Dilimde Kur'ân
  Virdim her zamân
  Tesbîhim her ân
  Elhamdülillah

  Kalbimde îmân
  Gönlümde sultân
  Elimde fermân
  Elhamdülillah

  Ellerim kârda
  Gönlüm hep yârda
  Bollukda darda
  Elhamdülillah

  Oldum Halvetî
  Buldum devleti
  Geçtim zulmeti
  Elhamdülillah

  Oldum Cerrâhî
  Buldum Hak râhı
  Feyz-i İlâhî
  Elhamdülillah

  Rahmete irdim
  Dîdârı gördüm
  Lezzeti duydum
  Elhamdülillah

  Cerrâhî'ye gel
  Versin sana el
  Hak yol budur bil
  Elhamdülillah

  Dergâha vardım
  Yüzümü sürdüm
  Cemâlin gördüm
  Elhamdülillah

  Dervîşler durmuş
  Sâfâyı sürmüş
  Dîdârı görmüş
  Elhamdülillah

  Haddimi bildim
  Yolumu buldum
  Pîrimi gördüm
  Elhamdülillah

  Âşık devrânda
  Gönlü sultânda
  Söyle her ânda
  Elhamdülillah

  Dergâh açıldı
  Nurlar saçıldı
  Hulle biçildi
  Elhamdülillah

  Yatma seherde
  Uğrarsın derde
  Söyle her yerde
  Elhamdülillah

  Aşkî zikreyler
  Mevti fikreyler
  Hakîkat söyler
  Elhamdülillah

  Muzaffer Özak - Ziynetü'l Kulûb, Sayfa 388

  Eserin bestekarının sesinden ilahi


  Beste: Sebilci Hüseyin Efendi
  Güfte: Muzaffer Özak Hazretleri (Aşki)
  Makam: Hüseyni
  Nota:
  bulbuller-sazda-guller-niyazda-nota.png