Biyoloji Testleri-Hücre

Biyoloji bölümünde yer alan bu konu prenses tarafından paylaşıldı.

 1. prenses

  prenses MoNo MeLeği ♥

  Hücre test


  1. Mikroskopta incelenen eukaryotik hücrede aşağıdaki organellerden hangisi bulunmayabilir?
  A:Kloroplast
  B:Mitokondri
  C:Ribozom
  D:Endoplazmik retikulum
  E:Golgi aygıtı


  2. Aşağıdaki moleküllerden hangisi hücre zarından dışarı geçiş yapamaz?
  A:Hormon
  B:Glikoz
  C:Na
  D:ATP
  E:Yağ asidi


  3. Yağ özellikte hormon üreten hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisinin fazla olması gerekir?
  A:Mitokondri
  B:Ribozom
  C:Granülsüz endoplazmik retikulum
  D:Lizozom
  E:Kloroplast


  4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmenin ortak özelliğidir?
  A:İki kayrokinez ve iki sitokinezin görülmesi
  B:Homoloğ kromozomların ayrılması
  C:Kardeş kromatidlerin ayrılması
  D:Kalıtsal olarak benzer iki hücrenin oluşması
  E:Ard arda gerçekleşebilmeri


  5. Hücre dışından alınan bir polimerin yapısındaki enerjinin kullanılabilmesi için aşağıdaki organellerden hangisinin ardışık görev yapması gerekir?
  A:Kloroplast-Mitokondri
  B:Lizozom-Golgi
  C:Golgi-Endoplazmik retikulum
  D:Ribozom-Mitokondri
  E:Lizozom-Mitokondri


  6. Madde alınımında endositoz yapamayan eukaryotik hücreler için hangi ifade yanlıştır?
  A:Lizozom hücre içi sindirimde görev alır
  B:Sitokinez orta lamel oluşumu ile gerçekleşir
  C:Sitoplazmik kalıtım faktörü olarak mitokondri ve kloroplast taşıyabilir
  D:İhtiyacı olan organik maddeleri kendi sentezler
  E:İşlevsiz polimerleri monomerlere dönüştürür


  7. Aşağıdaki hangi organel çiftinin faaliyeti hücrede emme kuvvetini artırır?
  A:Mitokondri-Kloroplast
  B:Mitokondri-Ribozom
  C:Ribozom-Lizozom
  D:Lizozom-Kloroplast
  E:Kloroplast-Ribozom


  8. Aşağıda verilen organellerden hangisinde organik madde akışı sadece organelden sitoplazmaya doğrudur?
  A:Kloroplast
  B:Mitokondri
  C:Ribozom
  D:Lizozom
  E:Endoplazmik retikulum


  9. Seçeneklerde verilen ifadelerden hangisine göre hücre hakkında yorum yapılamaz?
  A:Nucleolus sayısı-büyüklüğü
  B:Granüllü endoplazmik retikulum yoğunluğu
  C:Ribozom sayısı
  D:Golgi aygıtı
  E:Mitokondri sayısı


  10.Aşağıdaki madde alış verişi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A:Hücre zarından geçemeyen maddeler endositoz-ekzositoz ile
  B:Zardan geçebilen maddeler sadece difüzyonla
  C:Yoğunluğun az olduğu yerden çok olduğu yere aktif taşımayla
  D:Su osmozla
  E:Yağda çözünen maddeler sadece difüzyonla
   
 2. japonarme

  japonarme Yeni Üye

  Cevaplar Nerde Kardiş...:S
   
 3. prenses

  prenses MoNo MeLeği ♥

  İşte onu unutmuşum neyse koyarız bi ara:D:D:D