Bitki ve Hayvan hücresi arasındaki farklar ve benzerlikler

Biyoloji bölümünde yer alan bu konu mahir tarafından paylaşıldı.

 1. mahir

  mahir Harbi Aktif Üye

  Bitki ve Hayvan hücresi arasındaki farklar nelerdir, Hayvan ve bitki hücresinin ortak özellikleri

  Işık mikroskobunda yapılan gözlemlerde bile bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar izlenebilir.
  Aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi bitki hücresinin çeperinde selüloz vardır. Hayvan hücresi ise selüloz çeper içermez. Selüloz bitki hücresine belli bir dayanıklılık ve şekil verir. Hücre çeperi vakuolleşen protoplastların yüksek osmotik basıncına karşı koyar. Turgor ve hücre zarı arasındaki dengeyi sağlar ve hücrenin patlamasını önler. Hayvan hücresi ise değişken şekillidir.

  Bitki ve hayvan hücresi genelde aynı organellere sahiptir. Bunlardan çekirdek ve mitokondriler çift tabakalı membran taşır.
  Plastid membranı da çift tabakalıdır ve sadece bitki hücresinde vardır. Bitki hücresinde olupta hayvan hücresinde olmayan bir diğer organel de merkezi vakuol (büyük koful) dür. Tek tabakalı membran taşıyan endoplazmik retikulum (ER), diktiyozom, lizozom ve küçük vakuoller hem bitki hemde hayvan hücresinde görülür. Ribozom membransız olup her iki hücre tipinde de görülür. Sentriyoller hayvansal hücrelerin çoğunda bulunur fakat bitkilerde bulunmaz.

  Hücrelerdeki farklı ve benzer yapılar

  Yapı Prokaryot Hücre Bitki Hücresi Hayvan Hücresi Kısaca Görevi
  Hücre zarı Var Var Var Madde alış-verişi ve sitoplazmayı ortamdan ayırmak
  Hücre çeperi Var Var Yok Koruma ve destek
  Ribozom Var Var Var Protein sentezi
  Mitokondri Yok Var Var Enerji (ATP) üretim merkezi
  Plastitler Yok Var Yok Çeşitli pigmentleri taşımak, besin depo etmek
  Klorofil Var (bazılarında) Var (çoğunda) Yok Fotosentez yapmak
  Sentrozom Yok Yok Var Hücre bölünmesinde görevli
  Lizozom Yok Benzeri var Var Hücre içi sindirim yapmak
  Golgi aygıtı Yok Var Var Hücre dışına salgı yapmak
  Endoplazmik retikulum Yok Var Var Madde taşınması ve depolanması, lipid sentezi
  Koful (Vakuol) Yok Var (büyük) Var (küçük) Geçici depolama birimi
  Çekirdek Zarla çevrili değil Var Var Hücrenin kalıtım ve yönetim merkezi
  Çekirdekçik Yok Var Var DNA ve ribozom sentezi


  Bitki, Hayvan ve Mantar hücresi karşılaştırması

  BİTKİ HÜCRESİ MANTAR HÜCRESİ HAYVAN HÜCRESİ
  Hücre çeperi Selüloz Genellikle kitin yok
  Merkezi vakuol (koful) var var yok
  Plastid var yok yok
  Tipik depo karbonhidratı nişasta Glikojen Glikojen
  Sentrozom Yok Yok Var  BİTKİ HÜCRESİ RESMİ
  bitki hucresi.jpg
  HAYVAN HÜCRESİ RESMİ
  hayvan hucresi.jpg