Bileşik Nedir

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Bileşik Nedir, Bileşik Ne Demek
  Bileşik, iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir. Bileşiklerin genel özellikleri
  Bileşiklerin çoğu moleküler yapıdadır. Ama tuz gibileri atomik yapıdadır.
  Bileşikler belirli formüllerle ifade edilirler.
  Bileşikle karışımın farkı:
  Bileşikler belirli sayıda element atomunun kimyasal bir bağ ile bağlanmasıyla oluşur. Ancak karışımın belirli bir formülü yoktur.Bileşikleri oluşturan elementler bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederler fakat karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.
  Bileşikleri asitler, bazlar, oksitler, tuzlar olarak sınıflandırılır.
  Bileşikler oluştukları element atomlarının özeliğini taşımazlar. Örneğin tuz ikisi de zehirli olan sodyum ve klorürden oluşurlar. Fakat soframıza lezzetli yemek tuzu olarak gelirler ya da su yakıcı olan oksijenden yanıcı olan hidrojenden meydana gelir. Ama kendisi söndürücüdür.
  Homojendirler.
  Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.

  Tuz: NaCl
  Potasyum permanganat: KMnO4
  Asetik asit: CH3COOH
  Kalsiyum karbonat: CaCO3
  Amonyum fosfat: (NH4)3PO4
  Karbonat: CO3
  Nitrat: NO3
  Hidrojen klorür: HCl
  Kükürt dioksit: SO2
  Karbondioksit: CO2
  Glikoz: C6H12O6
  Su :H2O
  Amonyak : NH3
  Nitrik Asit : HNO3
  NaCl : * Tuz

  Karışımlar ile arasındaki farklar

  Bileşiklerin özellikleri
  1 - Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler..
  2 - Saf ve homojendirler.
  3 - Erime ve kaynama noktaları sabittir.
  4 - Kimyasal yöntemlerle elementlerine ayrışırlar.
  5 - Belirli formülleri vardır.
  6 - Bileşiği oluşturan elementler bileşik içinde özelliklerini kaybederler.

  Karışımların özellikleri

  1 - Karışımı oluşturan maddeler istenen oranlarda karıştırılabilirler
  2 - Saf değillerdir. Homojen ve heterojen olabilirler.
  3 - Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.
  4 - Fiziksel yöntemlerle karışanlarına ayrılırlar.
  5 - Formülleri yoktur.
  6 - Karışanlar özelliklerini karışım içerisinde de korurlar.
  Kaynak: Vikipedi