Beşiktaş'ın Açılımı

Beşiktaş bölümünde yer alan bu konu kralçarşı tarafından paylaşıldı.

 1. B üyüklüğüne rağmen alçakgönüllülüğün simgesi..
  E ski açıkta bağıran taraftarın tükenmeyen nefesi!!!
  Ş aibesiz şampiyon olan tek türk kulubü...
  İ lk aşkımız...
  K uralsız sevdamız...
  T araftar kelimesinin manası...
  A yrılık kelimesini litaratürden silen büyüklük!!!
  Ş arab gibi yıllnadıkça değeri artan mükemmmeliğin adıdır!!!

  B E Ş İ K T A Ş