Bereket Duası

Dualar bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Bereket Duası
  Bu dua bereket,para bolluğu ve işyerinde müşterinin artmasında çok etkili bir duadır.Arapca bilmeyenler için Türkçe okunuşu.

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

  Küllema dehale aleyha zekeriyyal mihrabe vecede indeha rizgan kale ya meryemü enna

  leki haza galet hüve min indillah innallahe yer zügu meyye şaü biğayri hisab ve ezzine finnasi bilhacci yetüke ricalen ve ala külli zamirin yetine min külli feccin amig Allahümme kema ye`tilhacce ila beytillahi harami ve yezdehimu fihil gavme kema tezdehimunnasü alel hacci libeytikelharami eclibü ricalü vennisae indi libeyi veşşirei biiznike min külli feccin amig. inneke ala külli şeyin kadir

  Allahu la ilahe illahü leyermeanneke ila yevmil kıyameti la raybe fihi ve nu fiha fissuri zalike yevmülveid vecaet külli nefsin meaha saigun ve şehid ve buşira lisüleymane cünüdühü minelcinni velinsi fehumyu zeune. Allahümme ene abdüke vebnü abdike eselüke ve etezarau ileyke en tecmea ibadeke aleyye ve teclibhüm min biladike ve tahşirhüm ileyna hatta teşterü bizaati ve yebiu bilme kasibi inneke ala külli şeyin kadir.Sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksal lezi barekna havlehü linüriyehü min ayatina innehü hüvessemiul basir.Rabbana inni eskentün min zürriyeti bi vadin gayrizi zerin inde beytikel muharrami rabbena liyükimussalate fecal efideten minennasi tehvi ileyhim verzukhüm minessemerati leullehüm yeşkürun.Allahümme esra biabdike rağbeten ila mekani ve rağbeten muameleti vesessirhüm ileyye ve barik fi ticareti eynema tekünü ye`ti bikümüllahü cemian innallahe ala külli şeyin kadir.levenzelna hazel kurane ala cebilillera eytehü haşian mütesaddiammin haşyetillah vetilkel emsalü nazribuha linnasi leallehüm yetefekkerun

  Hüvallahüllezi lailahe illahu hu alimül ğaybi veşşe hadeti hüverrahmanürrahim. Hüvallahüllezi lailahe illahü elmelikül kuddüsüs selamül mü`minül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir.Sübhanallahi amma yüşrikün Hüvallahülhalikül bariül musavvirul lehül esmaül hüsna yüsebbihü lehü mafissemavati velarzi vehüvel azizül hakim.İnnema emruhü iza erade şeyen eyyugule lehukün feyeküm Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyivve ileyhi türceun.

  Amin