Başlangıç ve seyri nasıldır?

Ruh Sağlığı bölümünde yer alan bu konu SaMeT46 tarafından paylaşıldı.

  1. SaMeT46

    SaMeT46 Moderatör

    Başlangıç ve seyri nasıldır?
    Şizofreni çok değişik gidiş ve sonlanış özellikleri gösterir. Sinsi ve yavaş şekilde başlayabildiği gibi, ani - birdenbire ve her çeşit psikolojik stresle de başlayabilir. Seyri sırasında alevlenmeler gösterebilir. Bu alevlenmeler, kendiliğinden veya tedavi ile yatışabilir. Bazı hastalık tabloları ise kronikleşir ve süregen bir seyir izler. Hastalık bazı insanlarda ise iyileşmeler ve tekrarlamalarla devam edebilir. Kimi hastalarda da az çok, hatta tamamen iyileşme söz konusu olabilir. Hastaneye yatarak tedavi edilmiş hastalar, sürekli ilaç kullanmış olsalar bile, yaklaşık % 35-40'ı ilk yıl içinde ikinci bir nöbet gösterebilirler. Nöbet sayısı arttıkça, kronikleşme artar. Hastalığın gidişi ve sonlanışını önceden kestirmek, hemen hemen imkansızdır. Yıllarca ağır şizofrenik durumda olup da normale yakın, sosyal ve iş uyumu yapabilecek kadar iyileşenler az değildir. İzleme çalışmaları, şizofreniklerin en az % 30-40'ının orta ve iyi derecede düzeldiklerini; aile, iş ve sosyal uyum yapabildiklerini göstermektedir.