Basit ingilizce cümleler kurma

English bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  basit ingilizce cümleler kurmak
  Basit cümleler sadece tümcenin temel öğelerini barındıran cümlelerdir. Basit cümleler herhangi
  bir yan cümle içermez. Aşağıdaki örnek cümleler basit cümlelerdir.
  Cümleler özne, fiil ve bir nesneden / tamamlayıcıdan oluşmaktadır.

  I drink milk.
  They read book.
  I walk for three hours.
  I slept all day.


  İngilizcede basit cümleleri en yalın haliyle 4 biçimde kurabiliriz

  Subject-Verb (Özne - Fiil)

  Ahmet sleeps.
  Ahmet is eating.
  Ahmet will arrive next week.

  Subject-Verb-Adjective (Özne -Fiil -Sıfat)

  He is funny.
  The students are lazy.
  Ahmet seems angry.

  Subject-Verb-Adverb (Özne -Fiil -Zarf)

  Ahmet is here.
  Flowers are everywhere.
  No one was there.

  Subject-Verb-Noun (Özne -Fiil - İsim)

  She is my mother.
  The men are techers.
  Mr. Jones is a teacher.