Azgın nefsi ıslah etme duası

Dualar bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Bismillâhirrahmânirrahîm,

  İlahî ileyke eşkû nefsen bissûi emmâreten ve ilel hatîeti mübâdireten. Ve bi me’âsîke mûliaten. Ve lisahatike mutaarrizeten. Nes’elüke mesâlikel mehâliki. Ve tec’alünî indeke ehvene hâlikin, kesîretül ileli. Tavîletül emeli. İn messeheş’şerru tecze’ü. Ve in messehel hayrü temne’u. Meyyâleten ilellü’bi vellehvi mehlüvveten bil gafleti ves’sehvi tüsriu ilel hevbeti ve tüsevvikuni bittevbeti.

  İlâhî eşkû adüvven yudillünî ve şeytânen yuğvînî. Ked melee bil vesvâsi Sadrî. Ve ehâtet havâcisuhu bikalbî. Yu’âdidülliyel havâ. Ve yuzeyyinulî hubbeddünya ve yehûlü beynî ve beynettâati vezzulfâ.

  İlâhî ileyke eşkû kalben kâsiyen ma’al vesvâsi mütekalliben. Ve birreyni vettab’i mutelebbisen. Ve aynen anil bükâî min havfike câmideten. Ve ilâ mâ yusirruha tâmihaten. Elâ lâ havle velâ kuvvete illâ bi kudretike. Velâ yehatülî min mekârihiddünya illâ bi ismetike. Fes’elüke bibelâği hikmetike ve nefâzi meşîetike. Enlâ tec’alenî ligayri cûdike mutaarrızen. Velâ tusayyirenî lil fiteni arazen. Ve künlî alel a’dâi nâsiren. Ve alel mehazi vel uyubî sâtiren. Ve minel belâyâ vâkıyen. Ve anil me’âsı âsımen. Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.


  Bu kıymetli duâ, hem nefsin tuzağından korunma ve hem de belâlardan kurtulmak için okunacaktır. Ayrıca her şer işler karşısında kalındığında buna dayanılacaktır. Gafletten insanı uyaran yegâne bir duadır. Oyuna mübtelâ olan ve bir türlü kendisini kurtaramayan bu duayı okumalıdır. Düşmandan ve şeytandan korunmak için sık sık okunmalıdır. Bilhassa göğüs darlığına mübtelâ olanlar, vesveseye kapılanlar bu duâya ihlasla sarılmalıdırlar.

  Kalbin kararmasını önleyen, kişiyi şüphecilikten alıkoyan yegâne dua varsa işte bu duadır. İçindeki manalar bu hakikatları meydana koymaktadır.

  Hülâsa; bütün gücümüzle Hakkın kuvvet ve kudretine sığınmamız ve içtenlikle dua etmemiz, hem dünya işlerimiz ve hem de âhiret işlerimiz için çok yararlı olacaktır.  Kaynak: Mecmuatül-Ahzab "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi"

  Tercüme: Ahmet Faik Arslantürkoğlu s: 425-426 Bahar Yayınları