Aynur Okay - Aynur Okay Kimdir ? - Aynur Okay Hakkında

Sanat TR bölümünde yer alan bu konu inbo tarafından paylaşıldı.

 1. inbo

  inbo Üye

  1943 de Ankara’da doğdu. T.E.D. Ankara Koleji’nde eğitim gördü. Resim çalışmalarına otodidakt olarak başlayan sanatçı bir süre Akatünvel Sanat Grubu üyesi olarak aynı gruptan Y. Mimar Ressam Nafi Çil’le çalıştı; 1989 da gruptan ayrılan sanatçı halen çalışmalarını bireysel olarak sürdürmektedir. A.B.D de ve Avrupa’nın çeşitli kentlerinde sanatsal incelemelerde bulundu. Ankara, İstanbul, İzmir’de ve Avrupa’da açtığı bireysel sergilerinin yanında bir çok karma sergiye katıldı.
  Türkiye’de ve yurt dışında özel koleksiyonlarda ve bazı kurumlarda yapıtları bulunmaktadır. Sanatçının Dr. Mimar bir kızı vardır. İstanbul Sanat Fuarına on kez katılmıştır.
  ÖDÜLLER:
  1. Türk Kadınlar Birliğinin Kadın Haklarının verilişinin 53. yılı nedeniyle düzenlenen Yarışmalı Resim Sergisi (1. Ödülü)
  2. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Resim Yarışması (1. Mansiyon)

  SANAT ANLAYIŞIM:
  Evren negatif-pozitif düzeninde varlığını sürdürürken, insan da bu kaotik kurgunun bir parçasıdır.İnsanın değiştiremediği ve onu aşan bu gerçeklik karşısında evreni, insanı, oluşumu sorgulayan çözüm arayışları başlar. Yaratma eylemindeki düşünsel süreçte, akıl ve duygunun bir diğerine egemen olmayan o hassas denge ilişkisinde nesneler kendi başına bir sanatsal ifade oluşumuna yönelir.
  Kavramları irdelerken, nesnel gerçekleri ve onları yaratan koşullara düşünsel boyuttaki ironik bakış açısı görsel ve estetik dile de yansır. Yapıtlarda bütün zamanların, hatta mitolojik-efsane varlıkların oluşu dikkate alınırsa, yaşanmamış zamanların da içinde olduğu soyut bir zaman kavramı vardır. Buna zamansızlık demek de mümkündür.
  Düşsel zaman boyutlarından başlayıp en eski zamanlardan bugüne ve henüz yaşanmamış zaman dilimine kadar uzayan o sınırsız süreçte, reel ve irreel dünyaların oluşturduğu, bilinen ve bilinmeyen tüm evrende düşünülebilecek nesneler ve imgeler yapıtlarda biçim kazanır. Nötr alanlar nesneleşerek, mekansızlık duygusunu çoğaltan mekanlarda, soyutlanmış figürler ve yüzey üzerindeki dokusal hareketler, karşıt renk ilişkisinde estetik ritimle iç dinamizmini bulur.
  Yapmayı düşündüğüm resmin zihinsel yaratı boyutunda istediğim olgunluğa erişmesiyle tuvalle buluşurum. Ama gerçek serüven bundan sonra başlar. Soyut kavramıyla tanımladığımız duygu ve düşüncenin ve hatta tanımını yapamadığımız bunlardan da fazla bir şeyin biçim kazanarak somutlaştığı yerdir tuval.
  Sanat bir yanılsama ve dinamik bir olgu olduğu için, belli zaman süreçlerinde öze bağlı değişimler, efektler beklenen sonuçlardır. Her sonuç yeni bir bitmemişliğin başlangıcıysa, geleceğe yönelik arayışların kaynağı bu gizil güçtedir.

  SANATÇI HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK KAYNAKLAR:
  1.Kaya Özsezgin Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük Yapı Kredi Yayınları 1994
  2. Önder Şenyapılı Benim Sanatçılarım Sanat Yapım Yayıncılık Tic. Ltd. Şt.i 1989
  3.Doç. Ayla Ersoy Günümüz Türk Resim Sanatı (1950 den 2000 e) Yayımlayan : Bilim Sanat Galerisi 1998
  4.Günümüz Türkiye’sinde Kim Kimdir? 7. Baskı 2000
  5. Katalog MEB Sanat Galerisi Yazan: Abdülkadir Günyaz 1996