Ayet ve Hadislere Göre Dua Etmenin Usul Ve Adabı

Dualar bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Ayet Ve Hadislere Göre Dua Etmenin Usul Ve Adabı Nedir?

  Duâ, mutlaka kabul olunacak bir ibâdettir.
  Ancak duayı Peygamberimizin
  yaptığı ve bildirdiği şu şartlara uygun olarak yapmak lâzımdır:
  1- Vücud, helal kazançla alınmış, helal gıdalarla beslenmelidir.[1]
  2- Abdestli olmalı, Kıbleye yönelinmeli ve eller semâya açılmalıdır .[2]
  3- Duaya eûzü-besmele, Allah'a hamd ve Peygamberimize salât ve selâm
  İle başlanmalıdır.'[3]
  4- Zulümler terkedilmeli ve tövbe edilmelidir.
  5- Günahı gerektirecek isteklerde bulunulmamah ve acele edilmemelidir.
  Zîra, Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle müjdelemektedir: "Yeryüzünde
  Allah'a duâ eden her bir mü'minin Allah (c.c) (ya duasını kabul ederek)
  ona istediğini verir. Ya da isteğine eş değerde olacak bir kötülüğü ondan
  giderir. Veyahut âhirette karşılığını bulur..."[4] Duâ eden, duasının yararını ya hayatında, ya da âhirette muhakkak görür.
  6- Duâ ihlasla ve İsrarla yapılmalıdır. Zira; Resûlüllah (s.a.v.) üçer defa
  duasını tekrar ederdi. [5]
  7- Diğer müslümanların aleyhine ve zararına isteklerde bulunulmamalıdır.
  Ailesine, çoluk-cocuğuna ve malına beddua etmemelidir.[6]
  8- İslama aykırı isteklerde bulunulmamahdır.
  9- Duâ esnasında bağınp-çağırmamalı ve zoraki edebî sanat gösterilerinde
  bulunulmamahdır. Baş göğe dikilmemeli, Allah'a yalvarman, O'-ndan
  korkarak ve umarak duâ edilmelidir. Ölüden, tekkeden, türbeden
  velîden değil bizzat Allah'tan istenmelidir.'[7]
  10- Beş vakit farz namazın ardından yapılacak duâ ile gece yarısından
  sonra (seher vakti) yapılacak duâ müstecap olacak duaların başındadır.[8]
  11- Ezanla farz namaz için getirilen ikâmetler arasında yapılan dualar,
  makbul dualardır.[9]
  12- Namazda secdede iken yapılan dualar, makbul dualardır.[10]
  13- Cuma günü yapılan dualar, makbul dualardır.'[11]
  14- Ramazan geceleri, Ramazan ve Kurban bayramları geceleri, Mîraç,
  Berât ve Kadîr geceleri de duaların daha çok makbul olduğu vakitlerdir.
  15- Mazlumun bedduası, misafirin duası ve ana-babanın çocuğuna duası
  makbul dualardır."[12]
  16- Hastanın, oruçlunun iftar vaktindeki duası, ihramhmn duası ve bir
  müslümanın diğer müslüman, kardeşine gıyabında yaptığı dualar makul
  dualardır.
  17- Kim, musibet, ve şiddet zamanında duasının kabul edilmesini severse,
  genişlik zamanında çok duâ etmelidir.'[13]
  18- Peygamberlerden ve ashaptan nakledilen dualarla duâ edilmelidir.
  19- Yukardaki şartlardan sonra yapacağı duanın mutlaka kabul olunacağı
  inancıyla canı gönülden, ihlasla duâ edilmelidir. Dalgın ve ne istediğini
  bilmeyen bir kalble duâ edilmemelidir."[14]
  20- Duaya başlarken olduğu gibi, bitirirken de Allah'a hamd ve Resulüne
  salât ve selâm ile bitirilmelidir.
  21- Duâ sonunda âmin diyerek eller yüze sürülmelidir.
  Yukarıdaki izah ettiğimiz şekilde duâ edildiğinde Cenabı Hak, isteyenin,
  duâ edenin ve kendisine yalvaranın duasını kabul edeceğini Kur'an-i
  Kerim'in Bakara Suresinin 186. ayetinde açıkça beyan etmektedir.
  Kul, kendisine en yakın olarak Allah'ı bulmalı ve hiç unutmamalıdır...
  Duanın kabulü ve Allah'ın rızasını almak için, hayatımızı İslam'a göre
  düzenlemeli ve yaşamalıyız ki, Allah'tan istemeye yüzümüz olsun...

  Kaynaklar:
  [1] İhn Kesir, Bakara: 168 tefsiri.
  [2] Tirmizî, İbn Mâee. Ebû Dâvud.
  [3] Süneni Tirmizî; Hno: 3473.
  [4] R- Safihîn
  [5] Ebû Dâvud. İbn Sünnî.
  [6] Kur'am Kerim, A'raf Suresi: 55-56. R. Salihtn.
  [7] Kur'am Kerim, Enbiya Suresi: 90. A'raf S üresi :55.
  [8] Süneni Tirmizî: Hno: 3492. Müslim: Hno: 1880
  [9] C. Sağîr: 2/17. Buhârî.
  [10] C. Sağîr: f/52.
  [11] İbni Mâce: Hno: 1137.
  [12] Tirmizî: Hno; 7442.
  [13] Tirmizi. Hâkim.cl-Müstedrek.
  [14] Tirmizî. Tac 5/110.