Atatürk'ün Adana ile ilgili sözleri

Adana bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Atatürk'ün Adana'da söylediği sözler - Atatürk'ün adana ile ilgili sözleri

  *Acı günlere ait olmakla beraber, bu memlekete ait kıymetli bir hatırayı yâd etmek isterim. Efendiler, bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü, bu memlekette, bu güzel Adana'da vücud bulmuştur. Suriye felaketini müteakip Yıldırım Orduları Grubu Kumandanlığı ile buraya gelmiştim. O zaman memleket ve milletin nasıl bir âtiye sürüklenmekte olduğunu görmüştüm ve buna mümanaat için derhal teşebbüsâtta bulunmuştum. Fakat o zaman için bu teşebbüsümü müsmir kılmak mümkün olamadı,

  Atatürk ün Adanadaki konuşması sırasında söylediği sözler

  *Saf ve temiz halkımızı, hep şeriat sözleriyle aidata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz, görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, harap eden fenalıklar, hep din kılığına giren küfür ve mel'anetten gelmiştir.

  * Sebep ne olursa olsun, vatandaşın derdine çare bulmak, ona yardım etmek, Cumhuriyet Hükümeti’nin üstleneceği bir görevdir.

  * Fertlerin hürriyeti, devletin hâkimiyeti ve iradesinin varlığına bağlıdır.

  *Bu memleketin efendisi, çiftçi ve köylülerdir.

  * Kılıçla alınan memleketler gider, sabanla kurtarılanlar gitmez kalır.

  * Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.

  * Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata malik olamaz.

  * Her sarıklıyı hoca sanmayın! Hoca olmak sarıkla değil, beyinledir.

  * Bizi yanlış yola iten kötü kişiler, çoğunlukla din perdesine bürünmüşlerdir.