Atatürk Ve Kadınlarımıza Sağladığı Haklar

Mustafa Kemal Atatürk bölümünde yer alan bu konu SüKuN tarafından paylaşıldı.

 1. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  Atatürk kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda çağdaş ve dünya
  ülkelerine örnek bir devlet olmasını istiyordu. Devleti idare
  şeklinde, kılık kıyafette eğitimde ve hukukta
  yapılan köklü değişiklikler bu yolda önemli adımlar oldu. Bu
  zincirin bir halkası da "Kadın Hakları"ydı. O'na göre
  kadınların erkeklerle eşit olmadığı bir toplum "Ben
  medeniyim." diyemezdi. 30 Ağustos 1925'te Kastamonu'da yaptığı
  konuşmada;
  "Bir sosyal topluluk, bir millet, erkek ve kadın denilen iki tür insandan
  oluşur. Kabil midir ki, bir kitlenin bir parçasını geliştirelim,
  diğerine müsamaha edelim de kitlenin bütününü ilerletebilmiş olsun. Mümkün
  müdür ki, bir insan topluluğunun yarısı toprağa zincirlerle
  bağlı kaldıkça, diğer bölümü gökyüzüne yükselebilsin. Şüphe
  yok, gelişmenin adımları dediğim gibi, iki cins tarafından
  beraber arkadaşça atılmalı ve gelişme ve yenilik alanında
  birlikte, kesin bir tavır alınmalıdır. Ancak böyle olursa
  inkılâp başarılı olacaktır." diyerek inkılâpların
  ana felsefesini ve kadın hakları ve eğitimi konusunun önceliğini
  belirtmişti.
  O dönemde İstanbul'da bulunan bir İngiliz muhabiri; "Mustafa Kemal
  Paşa ve arkadaşları memlekette birçok yenilikler yapabilirler, pek
  çok şeyi değiştirebilirler; lâkin yalnız bir şey yapamazlar
  o da kadınların hayatını değiştirmektir?" diyerek bu
  konudaki çekincelerini dile getirmişti.
  İngiliz muhabirin dile getirdiği düşünceler Avrupa'daki genel
  kanının bir örneği konumundaydı.
  "?kadınlarımızın da aynı tahsilden geçmeleri
  sağlanacaktır..." diyen Atatürk genel kanının aksine
  atılımları peş peşe gerçekleştirmişti.

  İlk olarak 3 MART 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu
  çıkarttırmıştı. Böylece Tanzimat Dönemi'nden kalma ikili
  eğitim sistemi kaldırılmış, millî ve çağdaş
  eğitimin temelleri atılmıştı. Bu kanun, kadını ve
  erkeği ile Türk milletini çağdaşlaştırma yolunda önemli bir
  adım olmuştu. 17 Şubat 1926'da kabul edilen Türk Medenî Kanunu,
  kadınlarımıza ileri düzeyde bazı haklar
  tanımıştı. Getirilen yenilikler bunlarla
  sınırlandırılmamıştı.
  Ulu Önder'in karma eğitim konusundaki kararlı tutumu sonucunda III.
  Heyet-i İlmiye'nin 1926 yılında aldığı kararlar
  ışığında 1927-1928 öğretim yılından itibaren
  karma eğitime geçilmişti. Bu sayede kız-erkek öğrenciler bir
  arada okumaya başlamıştı.
  Karma eğitim, o devirde yapılabilecek en büyük atılımdı. Bu
  sayede kadınlarımız yavaş yavaş kendilerini çevreleyen
  duvarı yıkıp eğitim ve iş hayatında görünmeye
  başlamışlardı. Zira, o yıllardaki istatistiklere
  baktığımızda; Atatürk döneminde ilk öğretim kademesindeki
  en yüksek artış % 352 ile kadın öğretmenlerde ve % 323 ile
  kız öğrencilerde görülmüştü. Modern Türk kadınının
  bilgi, beceri ve davranış yönünden yetiştirilmesini amaçlayan
  kız enstitülerinde kız öğrencilerin sayısında % 225
  artış sağlanmıştı. Cumhuriyet kurulduğunda yüksek
  öğretimde hiç kadın öğretim üyesi yokken Atatürk'ü kaybettiğimiz
  1938 yılında bu sayı 99'a çıkmıştı. Genel olarak
  yüksek öğretim
  kurumlarında erkek öğrenci sayısı % 220 artmışken,
  kız öğrencilerin sayısı % 525 artış göstermişti.
  Bu artışlar, Atatürk döneminde kadın erkek eşitliğine önem
  verildiğinin en büyük kanıtı durumundadır.

  Kurtuluş yolunun eğitimden geçtiğine ve bunun da kilit
  noktasının kadın olduğunun en başından beri
  farkında olan Atatürk'ün kadınlara sağladığı bu haklar
  ve bu haklara kadınların gösterdiği yoğun ilgi sonucunda
  kadınlar ikinci sınıf insan kategorisinden çıkmış ve
  çağdaş medeniyetler seviyesindeki yerini almıştı. Gün
  geçtikçe Türkiye'nin dört bir yanına yayılan eğitim imkânı bir
  nevi Ulu Önder'in Kurtuluş Savaşı'nda destanlar yaratan Türk
  kadınına itibarını geri vermesiydi. Eğitim alanında
  sağlanan bu haklar, diğer alanlardaki pek çok hakkı da beraberinde
  getirmişti. Mesleğe yönelik okullar açılmış ve buradan
  mezun olan kadınlar doğrudan Türk iş hayatındaki yerlerini
  almışlardı.
  Örneğin; 1927 yılında ilk kadın doktorlarımız
  görevlerine başlamışlardı. Müteakiben kadınlara siyaset
  yolu da açılmıştı. 1931 belediye seçimlerinde siyasal haklara
  kavuşturulan Türk kadınları, bu haklarını ilk defa 1933'te
  kullanmışlar ve İstanbul ile diğer kentlerde belediye ve
  yaşlılar meclisine seçilmişlerdi.
  Aynı yılda Hitler'in NSDAP partisi Almanya'da iktidara gelip, Alman
  kadınlarını "çocuk, kilise, mutfak" alanlarına hapsetmişti.

  Öncü olmanın, bir millete liderlik yapmanın, onu topyekün ileri götürmenin
  ne kadar meşakkatli ve önemli olduğunu Ulu Önder Atatürk'ün neden
  diğerlerinden daha üstün bir devlet adamı, bir lider olduğunu
  yukarıdaki örnekte bir kez daha açıkça görmekteyiz.
  Bir tarafta eve kapatılmış, diğer tarafta zincirlerinden
  kurtulmuş her türlü hakka sahip olan kadınlar?
  Atatürk, toplumsal anlamda yaptığı değişikliklerin
  dışında bireysel olarak da bu konularda duyarlı
  davranmıştır. Baktığımız zaman manevî
  çocuklarının birisi hariç tamamının kız olduğunu
  görürüz. Hepsinin eğitimleriyle bizzat kendisi ilgilenmişti. Afet
  İnan, O'nun girişimleri sonucunda tarih profesörü, Sabiha Gökçen ise
  savaş pilotu olmuştu ki, Sabiha Gökçen'in savaş pilotluğu
  eğitimi aldığı yıllarda dünyanın çoğu yerinde
  kadınlar ilk öğretim seviyesinde eğitim dahi alamıyorlardı.
  18 Nisan 1935'te bizzat kendisinin çabaları sonucunda milletler arası ilk
  kadın kongresi İstanbul'da toplanmıştı.
  Geçmişte evinden sayılı gün çıkabilen, erkeklerle yan yana
  dolaşmaları yasaklanan kadınlarımız, Cumhuriyet dönemiyle
  birlikte uygar bir seviyeye ulaşmıştı. İlerlemeyi ve
  ilelebet payidar olmayı kafasına koymuş bir milletin
  uyanışında öncü olmuşlardı. Kadın demek, hayatın
  yarısı demekti. Ve bizim bu yarımız Cumhuriyet döneminde 20 nci
  yüzyıl dünya kadınlarına örnek olacak konuma gelmişlerdi.
  Görülen bütün gelişmeler "Türk Anası"nın daha iyi yetişmesini ve
  bilgili hale gelmesini sağlamıştı.
  Günümüz Türkiyesinin gençleri bilinçli, sağlıklı ve erdemli olarak
  yetişmiş, yetişiyor ve yetişecek olmasını Cumhuriyet
  döneminde kavuştuğu eğitim şansıyla kendisini en iyi
  şekilde yetiştiren Türk Analarına borçludur.