Atatürk neden sanatı fene eşdeğer olarak görmektedir?

Mustafa Kemal Atatürk bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Atatürk aşağıdaki özdeyişi ile sanat ile fen bilimlerini eş değer olarak gördüğünü açıkca belirtmiştir;

  “Bir millet ki resim yapmaz Bir millet ki heykel yapmaz Bir millet ki fennin icap ettirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin tarihi terakkide yeri yoktur”

  Atatürk sanata en az bilim kadar önem vermiştir çünkü; Bilimin olduğu toplumlarda sanat olmayabilir; ve lakin sanatın geliştiği yerde mutlaka bilimde gelişir Hasılı sanat önce gelir Ssanatkarlar yaratıcı insanlardır Bu da bilimin temeli İlkçağlar da bile önce resimler çizilmiş duvarlara , insanlar hayallerini çizmiş Sonra da gerçekleştirmiş
  Jules Verne Sanatıyla hayal gücünü harekete geçirmiş ve pek çok icad onun kurduğu bu hayallerle beslenmiş Leonardo da buna başka bir örnek

  Atatürk’ün bu düşüncesini yine Atatürk’ün tüm diğer özdeyişlerinde görmek mümkündür;

  Atatürk’ün sanat, sanatçı ve sanatı var eden ortam üstüne düşünceleri:
  Bir millet sanat sanatçıdan yoksunsa tam bir hayata sahip olamaz
  Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlından biri kopmuş demektir
  Hepiniz milletvekili olabilirsinizBakan olabilirsinizHatta cumhurbaşkanı olabilrsinizFakat sanatçı olamazsınız
  Sanatçı toplumda uzun çabalardan sonra alnında ışığı hisseden ilk kişidir
  Yüjsek bir insan topluluğu olan Türk milletinin tarihsel bir netiliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir
  Memleketler çeşitlidir fakat uygarlık birdir