Asli İle Kerem

Edebiyat ve Kitap bölümünde yer alan bu konu agent force tarafından paylaşıldı.

 1. agent force

  agent force Harbi Aktif Üye

  Aslı ile Kerem'in hikayesi...

  ilk Bölüm

  'Bi can bi canı sevse
  Alemi sancı tutar'  Zamanlardan bir zaman, şehirler güzeli Isfahan'da, adalet ve mürüvvetiyle,
  dağdaki kurda kuşa bile hükmünü geçiren bir hükümdar yaşardı.
  Halkının talihi yaver olan Han'ın, olgunluk ve güzelliklerini yazmaya hiçbir
  kalemin gücü yetmezdi.
  Rüstem gibi yürekli, Herkül gibi bilekli
  Etbaının hukukunu korumada Ömer bin Abdulaziz kadar tedbirli
  Düşmanına bile merhamet edecek kadar sevgili
  Hem adil hem müşfik
  Hem de siyaseten temkinli idi.
  Hanlar hanının ülkesinde kurtla kuzu yoldaşlık eder, yağmur, masumun da
  günahkarın da üzerine eşit olarak yağardı.
  Her Allah'ın kulu kendi hali kendi melalinde yaşar giderdi.
  Ömür, Haccac'ın mülkündeki gibi kara bir kış şeklinde değil, her daim
  tazelenen bir baharla geçerdi.
  Alanın memnun satanın memnun olduğu bir çağdı O'nun çağı.
  Halkı baş üstünde tutar, öl dese ölürdü.
  Saçına sakalına yaşlılık güneşi doğmuş, bu deni dünyada göreceğini görmüş,
  devletine devlet, saadetine saadet katmıştı.
  Çiçeksiz bağ, dertsiz yürek olur mu?
  Hanlar hanının da onulmaz bir derdi vardı ki, ocaklardan ırak.
  Allah, her nimeti bağışlamış ne var ki, nimetlerin en tatlısını esirgemişti.
  Bebekken koklayacak, çocukken eğleşecek, erişkinken neslini sürdürecek bir
  evlattan nasipsizdi.
  Bu yüzden yürek dağına kara bir duman çökmüş, çehresi kararmış, mecali
  kesilmişti.
  Bir evlatcığa sahip olmak için başvurmadık hekim; adanmadık adak, kapısı
  çalınmadık büyücü kalmamıştı.
  Yerlerin ve göklerin sahibine gece gündüz yakarmış, 'herşeyimi al dilersen,
  yeter ki neslim kesilmesin, bana babalık payesini bağışla' diyerek eşiğine
  yüz sürmüş, bir türlü muradına erememişti.
  Ne demişler, herşeyin bir zamanı var.
  Mevla'nın takdiri erişmeyince sebep de bahane.
  Hanlar Hanı bunun bilincindeymiş lakin insanoğlu bu, sabrın da bir sınırı
  var.


  "Altı kızın biri melek
  Dünya döner çark-ı felek"


  Hanlar Hanı, derd ü gamıyla başbaşa dursun biz gelelim Keşiş ve evlad ü
  iyaline...
  Camiye mum, kiliseye bezir taşıyan bir Keşiş bu.
  Hanlar Hanı'nın hazine sorumlusu.
  Gerçekte bir, zahirde iki kitabın bağlısı.
  Eşi de sanki onun eğe kemiğinden yaratılmış.
  İriskin adında bir afet-i devran.
  Afet dediysek tam bir fitne ateşi.
  Adaleti ve kılıcının keskinliğiyle dört bir cihana nam salmış, dost düşman
  herkesin ittifakıyle hükümranlık tacına hak kazanmış olan Hükümdar'ın
  sarayına sızmış ve haylice mühim görevler edinmişti Keşiş'le karısı.
  Kimisi mal mülkle imtihan olunur kimisi evlatla.
  Keşiş'le İriskin de, Hükümdar gibi evlatsızdı.

  Günlerden bir gün, Keşiş, gam deryasına dalmış olan Hükümdar'ın huzuruna
  girdi.
  Onu, herşeyini yitirmiş gibi kara kara düşünür halde görünce,
  'Han'ım' dedi, 'haddimi aşmış olmak istemem lakin sizi böyle derde salan
  nedir?'
  Hükümdar, gam kuyusundan çıkarak, boş bakışlarla yüzüne baktı Keşiş'in.
  Bir zaman sustu, neden sonra, bakışlarını ötelere salar gibi, içlenerek,
  'sorma' dedi.
  Keşiş üsteledi,
  'Efendim, dert bir yürekte mahpus kalırsa mutlaka durduğu yeri yakar,
  dağılırsa duman gibi savrulur gider'
  Han, tavrını bozmayarak,
  'Boşver' dedi,'benimkisi paylaşınca azalacak gibi değil, Rabbimin takdirini
  kim bozabilir'
  Keşiş, sinsi adımlarla yaklaştı Han'a, sesine alabildiğine güvenilir bir eda
  takarak,
  'Yüce Han'ım' dedi,'sizin derdiniz, kulunuzun derdi. Sizi böyle kederli
  gördükçe bize de gülmek haramdır, bağışlayın tasanız nedir?'
  Han yumuşamıştı, Keşiş'in yüzüne baktı tekrar, kederli bir sesle,
  'Mevlam'dedi, 'bana herkesin gözünü diktiği devlet ve serveti bağışladı,
  beni nimet deryasına daldırdı, ne var ki, yine dünyanın en tatlı bağışını
  esirgedi benden. Yıllardır bu derdin ateşiyle yanar dururum'
  Keşiş'in gözleri ışıldadı,
  'Ulu Han'ım' dedi,'ölümden gayri her derdin çaresi vardır. Kulunuz
  hizmetkarınız haddimi aşmış olmak istemem lakin, Mevla'nın takdirine boyun
  eğmekten başka elimizden ne gelir ki! Duvarı nem, yiğidi gam öldürürmüş. Bu
  dert sizi yaka yaka kül eder korkarım.'
  'Doğru söylersin' dedi Hanlar Hanı, 'gel gör ki akıl kalbe söz dinletemiyor.
  Bazen oluyor ne yapacağımı şaşırıyor, yüreğimdeki ağır yükü nasıl
  hafifleteceğimi bilemiyorum.'
  Keşiş, avına iyice yaklaşmış bir avcının dikkat ve iştihasıyla,
  'Yiğitler yiğidi Han'ım' dedi,' 'size akıl vermekten Allah'a sığınırım
  fakat, yüreğinizdeki kederi dağıtacak bir şeyler yapmalısınız'
  'Daha açık konuş' dedi Hükümdar.
  Keşiş, ballandıra ballandıra anlatmaya koyuldu,
  'Öyle bir bağ yaptırın ki Han'ım, ne gözler görmüş, ne kulaklar duymuş ne
  hayallere gelmiş. Güllerin gülüşlerini bir an kesmediği, sümbüllerin asla
  boynunu bükmediği, zümrüt tahtlar üzerine konmuş bülbüllerin nağmelerinin,
  billur suların çağıltısına karıştığı bir bağiçe. Öyle ki, kalbinizdeki
  kasavet uçup yitsin, ruhunuz huzura ersin'
  Keşiş amacına ulaşmıştı.
  Hükümdar buyruk verdi, cennetülfirdevs misali bir bahçe kuruldu.
  Bülbüller en neşeli şarkılarını şakımaya, güller en büyülü tebessümlerini
  takınmaya başladı.
  Görenlerin aklı başından uçuyor, gözleri kamaşıyordu.

  'Keşiş bahçesinde bir güzel gördüm
  Aklımı başımdan aldı neyleyim'


  İnsan, kaderinden yine ancak kaderine kaçabilir.
  Hükümdar da, kendisini bir kara gölge halinde izleyen derdini dağıtmak için
  cennet bahçesine gittiğinde, yüreğindekini de birlikte götürüyor, dışı
  cennet-i ala, içi cehennem-i kübra oluyordu.
  Bir an bile başından uçmuyordu gam kuşu.
  Çiçekler gülümserken Han'ın gönül gözü ağladı; sular çağıldarken, göz
  pınarları durmadı aktı.
  Yüreğindeki ateş bir an bile sönmedi.
  Güller gülümser bülbüller şakırken Han'ın virane gönlünün göğü kararmaya
  devam ediyordu.
  Dertten yana şansı açıktı çünkü.
  Dert yağmuru yüklenmiş bir bulut göğünden eksik olmuyordu.


  son Bölüm

  'Çöz Aslı'm Çöz Göğsün Düğmelerini'


  Kara Cübbeli Keşiş'in bu sözlerini bir herşeyi gören, bilen ve işiten duydu
  bir de omuzlarındaki melekler duydu
  Eve varınca durumu bildirdi, Han Aslı'nın gülmez yüzünü güldürdü
  Düğün hazırlıkları başladı
  Gerdek günü, Aslı hanı kenara çekerek,
  'ey benim canımdan aziz kızım' dedi, 'sana gelinlik armağanı olarak kendi
  elceğizimle sırmadan ipekten şallar fistanlar diktim. Lakin ille de şu al
  fistanı gerdeğe girince giymeni dilerim. Eğer babanı bahtiyar görmek
  istersen bu dileğimi yerine getir'
  Aslı han, babasına sarılarak,
  'benim ceylan yürekli babam' dedi, 'seni kırar mıyım hiç'

  Davullar zurnalar susup el ayak çekildi
  Gelinle damat gerdek odasında halvete girdi
  Dertlerin her türlüsünü görmüş geçirmiş olan Kerem, ay parçası sevgilisinin
  allar giyinmiş olduğunu görerek,
  'benim yarim al giyinmiş al üstüne..' diye başlayan bir güzelleme koştu
  Han Aslı'nın al fistanı boydan boya düğmeliydi
  Tatlı bir utançla,
  'keremim' dedi, 'düğmeleri sen çöz, babamın dileği bu'
  Dertli Kerem,
  'sana el ile değil gül ile dokunmalı' dedi, 'söyle gülüm saz ile mi çözeyim
  söz ile mi'
  Aslı, utanıp sıkılarak,
  'el ile' deyince Dertli Kerem, davrandı, davrandı ya ne görsün
  Düğmeleri çözüyor lakin kendi kendine yeniden düğümleniyor
  Çözdükçe düğmeler yeniden düğümleniyor
  Bir böyle iki böyle üç böyle
  O vakit anladı ki fistan büyülüdür
  'Ocağın kurusun Kara Cübbeli Keşiş' diye ilendi, 'bana bunu da mı
  yapacaktın'
  Sabaha dek uğraştı zavallı Kerem, ama nafile
  Çaresiz boynun büküp aldı sazı eline

  Isfahan'dır bizim asıl ilimiz
  Sunam uçtu viran kaldı yurdumuz
  Ya böyle nice olur halimiz
  Çöz Aslı'm çöz göğsün düğmelerini

  Aşıp geldim nice dağlar belinden
  Neler çektim ben bu aşkın elinden
  Kurtulamam elalemin dilinden
  Çöz Aslı'm çöz göğsün düğmelerini

  Felek bizi ne günlere yetirdi
  Ömrümü günümü yedi bitirdi
  Süre süre bu diyara getirdi
  Çöz Aslı'm çöz göğsün düğmelerini

  Derdimi duyanlar cümle ağladı
  Beyler tuttu kollarımı bağladı
  Yüreğimi firkat odu dağladı
  Çöz Aslı'm çöz göğsün düğmelerini


  Söyledikçe derdi büyüdü, firkati arttı Kerem'in.
  Şafak sökmüş, ağaçlarda kuşlar sabahın şenliğine 'hu hu' diye öter olmuş
  lakin yıllarca izini sürdüğü saadete erişememiş, muradına nail olamamıştı.
  Çözdükçe düğümlendi düğmeler
  Çözdükçe düğümlendi
  Firkatin ateşiyle öyle bir ah öyle bir vah etti ki, ağzından kıpkızıl bir
  ateş fışkırarak herşeyi tutuşturdu.
  Kerem tutuştu, Aslı tutuştu, fistan tutuştu, dağlar taşlar tutuştu, gerdek
  odasından çıkan yangınla yanıp kül oldu varlık
  Kerem'in cayır cayır yandığını gören Aslı Han,
  'ey yedi kat yer ile yedi kat göğü yaratan yüce Allahım!' diye feryat
  etti, 'Kerem'imin koruyla yak beni yak'
  Aslı'nın dileği yükselen alevlere karıştı
  Sırma saçları tel tel tutuşup yandı
  Badem gözleri alev alev yandı
  Ceylan yüreği yandı

  Bir gül koklayamadan kül olan Kerem'in varlığına karıştı.
   
 2. Firkatin ateşiyle öyle bir ah öyle bir vah etti ki, ağzından kıpkızıl bir
  ateş fışkırarak herşeyi tutuşturdu.

  Eskiden ne güzelmiş şimdiye bakalım çok kolay olur olmuşş
  paylaşım için saol...