Ashâb-ı Kehf - Ashâb-ı Kehf Nedir - Ashâb-ı Ne Demek

Harbi Sözlük bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

  1. cicozz

    cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

    Ashâb-ı Kehf Nedir?, Ashâb-ı Kehf Ne Demek?
    Ashâb-ı Kehf: Ashab-ı Kehf, Kur'an'da: "mağara arkadaşları", "yedi uyurlar" olarak bahsedilen ibretlik kıssasda bahsedilen kişilerdir. Kehf sûresin onuncu âyetinden yirmi yedinci âyetin sonuna kadar Ashâb-i Kehf'den bahsedilmektedir. İbn ishak'in naklettiğine göre, Ashâb-ı Kehf, İsa aleyhisselâm'in dini üzere amel eden birkaç genç olup, bunlar kendilerini putlara taptırmak veya öldürmek için takip eden Roma toplumu ve bölge valisine karşı mücâdele ve dinlerini korumak üzere dağa çıkmış, mağaraya gizlenmişlerdi. Cenâb-ı Hak onları düşmanlarından korumak ve öldükten sonra dirilmeye ibret ve işaret kılmak için üçyüzdokuz yıl mağarada uyuttu. Uyandıkları zaman birkaç saat uyuduklarını sandılar. içlerinden birisi, bir şeyler almak için kasabaya inince bir kaç asır önceki gümüş para, olayın anlaşılmasına yol açtı. Böylece topluma, öldükten sonra dirilmenin uygulaması gösterilmistir (9-22).