ASCII karekterleri klavye kodları

MSN Nickleri bölümünde yer alan bu konu -uykucusirin- tarafından paylaşıldı.

 1. -uykucusirin-

  -uykucusirin- KVP Hayranı

  1. alt + 1 = ☺
  2. alt + 2 = ☻
  3. alt + 3 = ♥
  4. alt + 4 = ♦
  5. alt + 5 = ♣
  6. alt + 6 = ♠
  7. alt + 7 = •
  8. alt + 8 = ◘
  9. alt + 9 = ○
  10. alt + 10 = ◙
  11. alt + 11 = ♂
  12. alt + 12 = ♀
  13. alt + 13 = ♪
  14. alt + 14 = ♫
  15. alt + 15 = ☼
  16. alt + 16 = ►
  17. alt + 17 = ◄
  18. alt + 18 = ↕
  19. alt + 19 = ‼
  20. alt + 20 = ¶
  21. alt + 21 = §
  22. alt + 22 = ▬
  23. alt + 23 = ↨
  24. alt + 24 = ↑
  25. alt + 25 = ↓
  26. alt + 26 = →
  27. alt + 27 = ←
  28. alt + 28 = ∟
  29. alt + 29 = ↔
  30. alt + 30 = ▲
  31. alt + 31 = ▼
  32. alt + 32 = “space”
  33. alt + 33 = !
  34. alt + 34 = “
  35. alt + 35 = #
  36. alt + 36 = $
  37. alt + 37 = %
  38. alt + 38 = &
  39. alt + 39 = ‘
  40. alt + 40 = (
  41. alt + 41 = )
  42. alt + 42 = *
  43. alt + 43 = +
  44. alt + 44 = ,
  45. alt + 45 = -
  46. alt + 46 = .
  47. alt + 47 = /
  48. alt + 48 = 0
  49. alt + 49 = 1
  50. alt + 50 = 2
  51. alt + 51 = 3
  52. alt + 52 = 4
  53. alt + 53 = 5
  54. alt + 54 = 6
  55. alt + 55 = 7
  56. alt + 56 = 8
  57. alt + 57 = 9
  58. alt + 58 = :
  59. alt + 59 = ;
  60. alt + 60 = <
  61. alt + 61 = =
  62. alt + 62 = >
  63. alt + 63 = ?
  64. alt + 64 = @
  65. alt + 65 = A
  66. alt + 66 = B
  67. alt + 67 = C
  68. alt + 68 = D
  69. alt + 69 = E
  70. alt + 70 = F
  71. alt + 71 = G
  72. alt + 72 = H
  73. alt + 73 = I
  74. alt + 74 = J
  75. alt + 75 = K
  76. alt + 76 = L
  77. alt + 77 = M
  78. alt + 78 = N
  79. alt + 79 = O
  80. alt + 80 = P
  81. alt + 81 = Q
  82. alt + 82 = R
  83. alt + 83 = S
  84. alt + 84 = T
  85. alt + 85 = U
  86. alt + 86 = V
  87. alt + 87 = W
  88. alt + 88 = X
  89. alt + 89 = Y
  90. alt + 90 = Z
  91. alt + 91 = [
  92. alt + 92 = \
  93. alt + 93 = ]
  94. alt + 94 = ^
  95. alt + 95 = _
  96. alt + 96 = `
  97. alt + 97 = a
  98. alt + 98 = b
  99. alt + 99 = c
  100. alt + 100 = d
  101. alt + 101 = e
  102. alt + 102 = f
  103. alt + 103 = g
  104. alt + 104 = h
  105. alt + 105 = i
  106. alt + 106 = j
  107. alt + 107 = k
  108. alt + 108 = l
  109. alt + 109 = m
  110. alt + 110 = n
  111. alt + 111 = o
  112. alt + 112 = p
  113. alt + 113 = q
  114. alt + 114 = r
  115. alt + 115 = s
  116. alt + 116 = t
  117. alt + 117 = u
  118. alt + 118 = v
  119. alt + 119 = w
  120. alt + 120 = x
  121. alt + 121 = y
  122. alt + 122 = z
  123. alt + 123 = {
  124. alt + 124 = |
  125. alt + 125 = }
  126. alt + 126 = ~
  127. alt + 127 = ⌂
  128. alt + 128 = Ç
  129. alt + 129 = ü
  130. alt + 130 = é
  131. alt + 131 = â
  132. alt + 132 = ä
  133. alt + 133 = à
  134. alt + 134 = å
  135. alt + 135 = ç
  136. alt + 136 = ê
  137. alt + 137 = ë
  138. alt + 138 = è
  139. alt + 139 = ï
  140. alt + 140 = î
  141. alt + 141 = ì
  142. alt + 142 = Ä
  143. alt + 143 = Å
  144. alt + 144 = É
  145. alt + 145 = æ
  146. alt + 146 = Æ
  147. alt + 147 = ô
  148. alt + 148 = ö
  149. alt + 149 = ò
  150. alt + 150 = û
  151. alt + 151 = ù
  152. alt + 152 = ÿ
  153. alt + 153 = Ö
  154. alt + 154 = Ü
  155. alt + 155 = ¢
  156. alt + 156 = £
  157. alt + 157 = ¥
  158. alt + 158 = ₧
  159. alt + 159 = ƒ
  160. alt + 160 = á
  161. alt + 161 = í
  162. alt + 162 = ó
  163. alt + 163 = ú
  164. alt + 164 = ñ
  165. alt + 165 = Ñ
  166. alt + 166 = ª
  167. alt + 167 = º
  168. alt + 168 = ¿
  169. alt + 169 = ⌐
  170. alt + 170 = ¬
  171. alt + 171 = ½
  172. alt + 172 = ¼
  173. alt + 173 = ¡
  174. alt + 174 = «
  175. alt + 175 = »
  176. alt + 176 = ░
  177. alt + 177 = ▒
  178. alt + 178 = ▓
  179. alt + 179 = │
  180. alt + 180 = ┤
  181. alt + 181 = ╡
  182. alt + 182 = ╢
  183. alt + 183 = ╖
  184. alt + 184 = ╕
  185. alt + 185 = ╣
  186. alt + 186 = ║
  187. alt + 187 = ╗
  188. alt + 188 = ╝
  189. alt + 189 = ╜
  190. alt + 190 = ╛
  191. alt + 191 = ┐
  192. alt + 192 = └
  193. alt + 193 = ┴
  194. alt + 194 = ┬
  195. alt + 195 = ├
  196. alt + 196 = ─
  197. alt + 197 = ┼
  198. alt + 198 = ╞
  199. alt + 199 = ╟
  200. alt + 200 = ╚
  201. alt + 201 = ╔
  202. alt + 202 = ╩
  203. alt + 203 = ╦
  204. alt + 204 = ╠
  205. alt + 205 = ═
  206. alt + 206 = ╬
  207. alt + 207 = ╧
  208. alt + 208 = ╨
  209. alt + 209 = ╤
  210. alt + 210 = ╥
  211. alt + 211 = ╙
  212. alt + 212 = ╘
  213. alt + 213 = ╒
  214. alt + 214 = ╓
  215. alt + 215 = ╫
  216. alt + 216 = ╪
  217. alt + 217 = ┘
  218. alt + 218 = ┌
  219. alt + 219 = █
  220. alt + 220 = ▄
  221. alt + 221 = ▌
  222. alt + 222 = ▐
  223. alt + 223 = ▀
  224. alt + 224 = α
  225. alt + 225 = ß
  226. alt + 226 = Γ
  227. alt + 227 = π
  228. alt + 228 = Σ
  229. alt + 229 = σ
  230. alt + 230 = µ
  231. alt + 231 = τ
  232. alt + 232 = Φ
  233. alt + 233 = Θ
  234. alt + 234 = Ω
  235. alt + 235 = δ
  236. alt + 236 = ∞
  237. alt + 237 = φ
  238. alt + 238 = ε
  239. alt + 239 = ∩
  240. alt + 240 = ≡
  241. alt + 241 = ±
  242. alt + 242 = ≥
  243. alt + 243 = ≤
  244. alt + 244 = ⌠
  245. alt + 245 = ⌡
  246. alt + 246 = ÷
  247. alt + 247 = ≈
  248. alt + 248 = °
  249. alt + 249 = ∙
  250. alt + 250 = ·
  251. alt + 251 = √
  252. alt + 252 = ⁿ
  253. alt + 253 = ²
  254. alt + 254 = ■
  255. alt + 255 = “space”