Alp Tegin - Alp Tegin Kimdir ? - Alp Tegin Hakkında

Siyaset TR bölümünde yer alan bu konu HypereND tarafından paylaşıldı.

 1. HypereND

  HypereND Üye

  ALP TEGİN
  Gaznevî devletini kuran kimsedir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir.
  Alp Tegin, Samanoğulları (Sâmânîler) devletinin hassa ordusundan yetişmiş, önce bu orduya komutan olmuştur. Abdülmelik tarafından 955’te Horasan Valisi tayin edilmişti. Bu hükümdarın ölümünden sonra yerine geçen Nuhoğlu Mansur’un hükümdarlığına Alp Tegin taraftar değildi. Bundan dolayı Mansur Alp Tegin’den çekinerek onu Horasan Valiliğinden azletti.
  Alp Tegin, 962 yılında Mansur’a isyan ederek dört bin Türk askeriyle Gazne şehrini almış ve orada egemenliğini sürdürmeye başlamıştır. Mansur tarafından kendisini yok etmek üzere gönderilen orduyu da yenmiş bunun üzerine Mansur Alp Tegin ile bir antlaşma yapmak durumunda kalmıştı.

  Alp Tegin’in yerine geçen oğlu, Sâmânîlerin tâbii olarak kaldı. Gazneliler devletinin ikinci kurucusu sayılan Sevük Tegin veya Sebük Tegin de Alp Tegin’in kölelerindendir.
  Alp Tegin 963 yılında öldü.
   
  Son düzenleme: 29 Haziran 2008