Almanca Bilinmeyen Kelimeler-G

Yabancı Dil bölümünde yer alan bu konu Betül17 tarafından paylaşıldı.

 1. Betül17

  Betül17 denizimsi

  gab geben
  Gabe (-n) f armağan, bağış
  Gabel (-n) f çatal
  gackern gıdaklamak
  Gage (-n) ücret
  gähnen esnemek
  Galerie (-n) f galeri
  Galgen (-) m darağacı
  Galle (-n) f safra, öt; nstein m safra kesesi taşı
  Galopp (-e, -s) m dörtnal
  galt gelten
  Gang ( ¨e) m yürüyüş, gidiş, koridor, kap, vites; schaltung f şanjman
  Ganove (-n) m dolandırıcı
  Gans ( ¨e) f kaz
  Gänse/blümchen n çayır papatyası; flüsschen tırnaklar; haut f :e-e haut bekommen tüyleri ürpermek; marsch m turna katarı; rich (-e) m erkek kaz
  ganz tam, sağlam, bütün; tamamıyla, oldukça
  gänzlich tamamıyla
  gar pişmiş,  nichts hiç bir şey
  Garage Garage (-n) f garaj
  Garantie (-n) f garanti
  garantieren garanti vermek (für için)
  Garbe (-n) f demet
  Garderobe (-n) f vestiyer; elbiseler, giyim
  Gardine (-n) f tül perde
  gären mayalanmak
  Garn (-e) n iplik, tire
  Garnele (-n) f karides
  Garnitur (-en) f takım, garnitür
  Garten ( ¨) m bahçe
  Gärtner (-) n bahçıvan; ei f bahçecilik; in f bahçıvan
  Gas (-e) n gaz, havagazı;  geben gaza basmak; flasche f gaz tüpü, herd m gazlı fırın; kocher m gaz ocağı; maske f gaz maskesi; pedal n gaz pedalı
  Gasse (-n) f sokak
  Gast ( ¨ ) m misafir, konuk; davetli, müşteri; arbeiter(in) m konuk işçi
  gastfreundlich konuksever, misafirperver
  Gast/geber(in) m ev sahibi; haus n, hof m lokanta; otel; stätte f lokanta; wirt m lokantacı
  Gatt/e (-n) m koca, eş; in f karı, eş; ung f cins, tür
  Gaul ( ¨e) m beygir, at
  Gaumen (-) m damak
  Gauner (-) m , -in f dolandırıcı
  Gaze (-n) f ince tül, gaz
  Gazelle (-n) f ceylan
  Gebäck (o) n bisküvi, kek, çörek
  gebacken piş(ir)miş, kızarmış backen
  gebar gebären
  Gebärde (-n) f hareket, jest
  gebären doğurmak


  Gebärmutter f rahim, döl yatağı
  Gebäude (-n) n yapı, bina
  geben DA vermek; es gibt A vardır N
  Gebet (-e) n dua, namaz
  gebeten bitten
  Gebiet (-e) n bölge, arazi
  gebieten DA emretmek
  Gebilde (-) n şekil, oluşum
  gebildet kültürlü , aydın
  Gebirge (-) n sıra dağ
  gebirgig dağlık
  Gebirgspass m dağ geçidi
  Gebiss (-sse) n dişler dizisi, takma dişler, gem ağızlığı
  gebissen beissen
  Gebläse n vantilatör, üfleç
  geblieben bleiben
  gebogen bükülmüş, biegen
  geboren doğmuş, doğumlu, gebären
  geborgen saklanmış, bergen
  Gebot (-e) n emir, buyruk
  geboten bieten
  gebracht bringen
  gebrannt brennen
  gebraten kızartılmış braten
  Gebrauch ( ¨e) m kullanılış, kullanma
  gebrauchen kullanmak
  Gebrauchsanweisung f kullanış tarzı, tarife
  gebraucht kullanılmış
  Gebrauchtwagen m ikinci el otomobil
  gebrechlich zayıf, sakat
  gebrochen kırılmış, brechen
  Gebrüder erkek kardeşler
  Gebühr (-en) f ücret, harç
  gebührenpflichtig ücrete tabi, paralı
  gebunden bağlanmış binden
  Geburt (-en) doğum, enregelung f doğum kontrolü
  gebürtig doğumlu
  Geburts/datum n doğum tarihi; ort m doğum yeri; tag doğum günü
  Gebüsch (-e) n çalılık
  gedacht denken gedenken
  Gedächtnis (-sse) n hafıza, bellek, hatır
  Gedanke (-n) m düşünce, fikir
  gedankenlos düşüncesiz
  Gedankenstrich m uzun çizgi
  Gedeck (-e) n sofra takımı, mönü
  gedeihen büyümek
  gedenken G –i anmak,  zu –mek niyetinde olmak
  Gedicht (-e) n şiir
  gedieh , en gedeihen
  Gedränge (o) n kalabalık
  gedroschen dreschen
  gedrungen dringen kısa boylu
  Geduld (o) f sabır
  geduld/en : sich en sabretmek; ig sabırlı
  gedünstet hafif ateşte pişmiş
  gedurft dürfen
  geehrt : sehr e(r) sayın
  geeignet uygun, yararlı (für A –e)
  Gefahr (-en) f tehlike
  gefährden tehlikeye sokmak
  gefahrlos tehlikesiz
  Gefährte (-n) m arkadaş
  Gefälle (-) n meyil, iniş
  gefallen D –in hoşuna gitmek fallen
  Gefallen m: j-m e-n tun –e iyilik yapmak
  gefällig hatır sayan
  gefangen yakalanmış, tutuklu fangen
  Gefangene(r) esir
  gefangennehmen esir almak
  Gefangenschaft (o) f esirlik
  Gefängnis (-sse) n cezaevi
  Gefäss (-e) n kap, damar
  gefasst sakin, hazır; ( sein auf A –e ) hazırlıklı olmak
  Gefecht (-e) n çarpışma
  Gefieder (-) n tüyler
  gefleckt benekli, alaca
  geflochten flechten
  geflogen fliegen
  geflohen fliehen
  geflossen fliessen
  Geflügel (o) n kümes hayvanları
  gefochten fechten
  Gefolge (-) n maiyet
  gefragt aranan
  gefrässig obur , pisboğaz
  Gefreite(r) onbaşı
  gefrieren donmak
  Gefrier/fach n dondurucu göz, punkt m donma noktası
  gefroren donmuş frieren
  gefügig uysal
  Gefühl (-e) n duygu, his
  gefühl/los duygusuz , voll duygulu, duygusal
  gefüllt .... dolması
  gefunden finden
  gegangen gehen
  gegeben verilmiş, enfalls icabında
  gegen A –e karşı, -e doğru; -in karşılığında , aşağı yukarı, takriben;  fünf beş sularında, beşe doğru
  Gegend (-en) f yöre, semt, bölge
  gegeneinander birbirine karşı
  Gegen/fahrbahn f karşı şerit, geliş yönü; gewicht n denk, gift n panzehir, leistung f karşılık, massnahme f karşı tedbir; satz m zıt, ters
  gegen/sätzlich karşıtlı, tezatlı; seitig karşılıklı, sich  birbirine
  Gegen/stand m şey, konu; strömung f anafor; stück n karşılık, teil n zıt, ters; im  tersine , bilakis
  gegenüber D –in karşısında; -in karşısı; -e göre; liegend karşıdaki; stellen DA karşılaştırmak
  Gegen/verkehr m karşı yöndeki trafik; wart (o) f huzur , şimdiki zaman
  gegenwärtig şimdiki, halen, şimdi
  Gegen/wert m bedel, karşılık; wind m karşı rüzgar
  gegessen essen
  gegliechen gleichen
  geglitten gleiten
  geglommen glimmen
  Gegner (-) m , -in f gegnerisch rakip
  Gegnerschaft (o) f düşmanlık
  gegolten gelten
  gegoren mayalanmış; gären
  gegossen giessen


  gegraben graben
  gegreifen greifen
  gegrillt ızgarada
  Gehalt ( ¨er) n maaş, aylık; (-e) m içerik, kapsam
  gehangen hängen
  gehässig kinci, garazcı
  Gehäuse (-) n kılıf, kutu
  geheim gizli
  Geheim/dienst m istihbarat; haltung f gizli tutma, nis (-sse) n sır
  geheimnisvoll esrarengiz
  Geheim/nummer, zahl f gizli numara , kod
  gehen gitmek, yürümek; es geht olur, wie geht es Ihnen? nasılsınız? es geht mir gut iyiyim, es geht um A N söz konusudur
  gehenlassen bırakmak, sich  kendini zaptetmemek
  geheuer emin, tekin
  Gehilf/e (-n) m, in f yardımcı
  Gehirn (-e) n beyin, akıl; erschütterung f beyin sarsıntısı; schlag m beyin sektesi
  gehoben yüksek, heben
  Gehöft (-e) n çiftlik
  geholfen helfen
  Gehör (o) n işitim
  gehorchen D itaat etmek
  gehören D (zu D) –e ait olmak, -e dahil olmak; sich  uygun olmak
  gehörig iyice
  gehorsam itaatli, uysal
  Gehorsam (o) m itaat
  Geh/steig m kaldırım; weg m yaya yolu
  Geier (-) m akraba
  Geige (-n) f keman; r (-) m , -rin f kemancı
  geil azgın, şehvetli
  Geisel (-n) f rehine
  Geiss (-en) f dişi keçi
  Geist m ruh, akıl , (-er) görüntü, hortlak
  Geister/bahn f korku tüneli, fahrer (in) m ters yönden gelen sürücü
  Geistes/gegenwart f soğukkanlılık; haltung f zihniyet
  geistig manevi, zihinsel
  geistlich dini, ruhani
  Geistlicher papaz
  geist/los akılsız, boş; reich nükteli, akıllı
  Geiz (o) m cimrilik; hals m cimri
  geizig hasis, cimri
  gekannt kennen
  geklungen klingen
  gekniffen kneifen
  gekränkt :  sein gücenmek (über A –e)
  gekrochen kriechen
  gekünstelt yapmacık
  Gel n jöle
  Gelächter /o) n gülme, kahkaha
  geladen doldurulmuş, dolu laden
  Gelage (-) n içki alemi
  Gelände (o) n arazi
  Geländer (-) n parmaklık, tırabzan
  Geländewagen m arazi taşıtı
  gelang gelingen
  gelangen varmak, erişmek, (zu , nach D –e)


  gelassen lassen sakin , soğukkanlı
  Gelatine (o) f jelatin
  geläufig bilinen
  gelaunt : gut  keyifli, schlecht  keyifsiz
  gelb sarı
  Gelbsucht (o) f sarılık
  Geld (-er) n para; automat m para otomatı; beutel m, börse f para çantası; schein m banknot ; schrank m para kasası; strafe f para cezası; stück n madeni para, wechsel m para bozdurma
  Gelee (-s) n jöle, reçel,
  gelegen liegen bulunan; uygun, yerinde; das kommt mir sehr  işime gelir
  Gelegenheit (-en) f fırsat, şans
  gelegentlich kimizaman
  gelehrig çabuk öğrenen, akıllı
  Gelehrte(r) bilgin
  Geleit (-e) n refakat
  Gelenk (-e) n eklem, mafsal
  gelenkig kolay bükülen, esnek
  gelernt kalifiye
  gelesen lesen
  Geliebte f metres, sevgili; r m aşık, sevgili
  geliehen leihen
  gelingen D başarmak (zu inf. -meyi)
  gelitten leiden
  gellend keskin, acı (ses)
  geloben A –e ahdetmek, -i vadetmek
  gelogen lügen
  gelten geçerli olmak, geçmek, sayılmak (als N, für A olarak); d machen ileri sürmek
  Geltung f geçerlik; itibar
  Gelübde (-) n adak
  gelungen başarmış gelingen
  gemächlich yavaş, rahat
  Gemahl (o) m koca , zevç
  gemahlen övütülmüş, çekilmiş, mahlen
  Gemahlin f zevce
  Gemälde (-) n tablo, resim
  gemäss D göre, uygun
  gemässigt ölçülü
  gemein bayağı, genel
  Gemeinde (-n) f cemaat, muhtarlık
  Gemeinheit f alçaklık
  gemein/nützig kamuya yararlı; sam ortaklaşa, birlikte (mit)
  Gemeinschaft (-en) f topluluk, birlik
  gemeinschaftlich birlikte
  gemessen messen ölçülü
  gemieden meiden
  Gemisch (-e) n karışım
  gemischt karma, karışık; er Salat karışık salata
  gemocht mögen
  gemolken melken
  Gemse (-n) f dağ keçisi
  Gemurmel (o) n mırıltı
  Gemüse(-) n sabze; händler(in f) m manav, sebzeci, suppe f sebze çorbası
  gemustert desenli
  Gemüt (-er) n ruh, tabiat, his
  gemütlich hoş, rahat
  genannt nennen

  genas genesen
  genau tam, doğru; genommen doğrusu
  Genauigkeit f doğruluk, özen
  genauso tam, öyle
  genehmigen A onaylamak; -e ruhsat vermek
  Genehmigung f izin, ruhsat
  General (-e, ) m korgeneral, direktor m genel müdür, konsulat n başkonsolosluk; streik m genel grev
  Generation f nesil, kuşak
  generell genel
  genesen şifa bulmak, iyileşmek, iyileşmiş
  Genesung f iyileşme, şifa
  Genf n Cenevre
  genial yaratıcı, dahice
  Genick (-e) n ense
  Genie (-s) n dahi, deha
  genieren : sich  utanmak, sıkılmak (vor D –den)
  geniess/bar yenilebilir, içilebilir; en A –in tadını çıkarmak; -den faydalanmak
  Genitiv m ismin –in hali; tamlayan durumu
  genommen nehmen
  genoss geniessen
  Genosse (-n) m yoldaş, ortak
  genossen geniessen
  Genossenschaft f kooperatif
  genug kafi, yeter
  genügen D kafi gelmek, yetmek; d kafi, yeter
  Genungtuung f tarziye
  Genuss(-sse) m lezzet , zevk
  geöffnet açık
  Geographie (o) f coğrafya
  geographisch coğrafi
  Geo/logie (o) f jeoloji, metrie (-n) f geometri
  Gepäck (o) n bagaj, eşya; abfertigung f bagaj gişesi; aufbewahrung f emanetçi; netz n bagaj filesi; schliessfach n bagaj kilitleme yeri; träger m hamal; bagaj sepeti; wagen m yük vagonu
  gepfiffen pfeifen
  gepriesen preisen
  gerade doğru, dik, demin, çift, tam
  Gerade (-n) f doğru çizgi
  gerade/aus doğru, ileri, stehen sorumlu olmak (für A –den); wegs doğrudan doğruya
  gerann gerinnen
  gerannt rennen
  Gerät (-e) n cihaz, alet
  geraten raten ; olmak; düşmek (in A –e); ausser sich  kendini kaybetmek ( vor D –den)
  Geratewohl n aufs  gelişigüzel
  geräumig geniş, açık
  Geräusch (-e) n ses, gürültü
  gerben tabaklamak, sepilemek
  Gerber (-) m tabak
  gerecht adadetli; haklı
  Gerechtigkeit (o) f adalet, insaf
  Gerede (o) n dedikodu, söylenti
  Gericht (-e) n yemek, mahkeme
  gerichtlich adli
  Gerichts/beschluss m mahkeme kararı; verfahren n muhakeme , yargılama; verhandlung f duruşma, vollzieher m icra memuru

  schmelzen; schnitten schneiden; schoben schieben ; scholten schelten
  gerieben reiben
  gering az , önemsiz, ufak; fügig önemsiz; schätzen küçümsemek
  gerinnen pıhtılaşmak
  Gerippe (-) n iskelet
  gerissen reissen kurnaz
  geritten reiten
  Germane (-n) m, germanisch Cermen
  gern memnuniyetle, seve seve, hay hay; haben sevmek, beğenmek;  geschehen ! bir şey değil!
  gerochen riechen
  geronnen rinnen, gerinnen
  geröstet kızartılmış, kavrulmuş
  Gerste (-n) f arpa; nkorn n arpacık
  Geruch ( ¨e ) m koku
  Gerücht (-e) n söylenti
  gerufen rufen
  Gerümpel (o) n kırık dökük eşya
  gerungen ringen
  Gerüst (-e) n iskelet; iskele
  gesalzen tuzlu
  gesamt bütün, tüm
  Gesamt/heit (-en) f bütünlük; zahl f toplam
  gesandt senden
  Gesandt/e(r) elçi; schaft (-en) f elçilik
  Gesang( ¨e) şarkı, ötüş
  Gesäss (-e) n makat, kıç
  geschaffen yaratılmış schaffen
  Geschäft (-e) n dükkan, mağaza; firma, kazanç; e işler
  geschäft/ig çalışkan, faal; lich ticari
  Geschäfts/führer(in) m yetkili müdür; haus n ticarethane, han; mann (-leute) m işadamı, tüccar; ordnung f tüzük; reise f iş gezisi; schluss m kapanış saati; stelle f büro; şube; zeiten mesai saatleri
  geschah geschehen
  geschehen olmak, olmuş
  Geschehen (-) n olay
  gescheit akıllı, zeki
  Geschenk (-e) n hediye
  Geschichte f (o) tarih, (-en) hikaye
  geschichtlich tarihi, tarihsel
  Geschick n(-e) kader, talih, (o) yetenek; lichkeit f beceriklilik
  geschickt becerikli
  geschieden scheiden boşanmış
  geschienen scheinen
  Geschirr (-e) n kap kacak; mutfak takımı , bulaşık
  ge/schissen scheissen; schlafen schlafen; schlagen schlagen
  Geschlecht (-er) n cins, soy
  geschlechtlich cinsel, cinsi
  Geschlechts/krankheit f zührevi hastalık; verkehr m cinsel ilişki
  ge/schlichen schleichen ; schliffen schleifen; schlossen kapalı, schliessen ; schlungen schlingen
  Geschmack ( ¨er ) m tat, lezzet
  geschmack/los tatsız, zevksiz; voll zarif
  geschmeidig yumuşak
  ge/schmissen schmeissen; schmolzen


  Geschöpf (-e) n yaratık
  geschoren scheren
  Geschoss (-sse) n mermi, kurşun, kat
  geschossen schiessen
  Geschrei (o) n çığlık, feryat
  geschrieben schreiben; schrie(e)n schreien; schritten schreiten
  Geschütz (-e) n top
  Gschwader (-) n hava alayı; filo
  Geschwätz (o) n çene çalma
  geschweige :  denn şöyle dursun
  geschwiegen schweigen
  Geschwindigkeit (-en) f sürat, hız; sbeschränkung f hız tahdidi
  Geschwister kardeşler
  ge/schwollen şişmiş, schwellen , schwommen schwimmen; schworen schwören
  Geschworene(r) jüri üyesi
  Geschwulst ( ¨e) f ur, tümör
  geschwunden azalmış
  geschwungen schwingen
  Geschwür (-e) n çıban
  gesehen sehen
  Geselle (-n) m arkadaş, kalfa
  Gesellschaft (-en) toplum, kurum, ortaklık, şirket; leisten arkadaşlık etmek; er m, erin f ortak
  gesellschaftlich toplumsal
  Gesellschaftreise f grup seyahati
  gesessen sitzen
  Gesetz (-e) n kanun, yasa; gebung f yasama yetkisi,
  gesetz/lich kanuni, meşru, yasal, widrig kanuna aykırı
  Gesicht (-er) n yüz, görünüş; spunkt m bakım
  Gesindel (o) n ayaktakımı
  Gesinnung f düşünüş tarzı
  Gesöff (o) n bulaşık suyu
  gesoffen saufen
  gesogen saugen
  gesondert ayrı , özel
  gesonnen niyetinde
  gesotten sieden
  gespannt gergin, meraklı
  Gespenst (-er) n hayalet, hortlak
  gesponnen spinnen
  Gespräch (-e) n konuşma, görüşme
  ge/sprochen sprechen; sprossen spriessen ; sprungen springen
  Gestalt (-en) f şekil, boy, şahıs
  gestalten biçimlendirmek; geliştirmek
  gestanden stehen; gestehen yetişkin
  Geständnis (-sse) n itiraf
  Gestank (o) m pis koku
  gestatten DA müsaade etmek
  gestehen itiraf etmek
  Gestell (-e) n ayaklık, sehpa; çerçeve
  gestern dün ; abend dün akşam; früh dün sabah
  gestiegen steigen
  Gestirn (-e) n takımyıldız
  ge/stochen stechen; stohlen stehlen; storben sterben; stossen stossen
  gestreift çizgili
  gestriechen streichen; frisch  ! dikkat boyalı

  gestrig dünkü
  gestritten streiten
  Gestrüpp (o) n çalılık
  gestunken stinken
  Gesuch (-e) n dilekçe
  gesund sıhhatli, sağlıklı; iyi
  Gesundheit (o) f sağlık, çok yaşa
  gesundheit/lich sağlık bakımından ; sschädlich sağlığa zararlı
  ge/sungen singen ; sunken sinken; tan tun; tragen tragen
  Getränk (-e) n içecek, içki; eautomat m içecek otomatı; ekarte f içecekler listesi
  Getride (o) n hububat, tahıl
  getrennt ayrı
  getreten treten
  Getriebe (-) n mekanizma; şanjman; öl n dişli yağı
  getrieben treiben
  getrocknet kurutulmuş
  ge/troffen treffen ; trogen trügen; trunken trinken
  Getümmel (o) n kalabalık
  Gewächs (-e) n bitki; haus n sera
  gewachsen wachsen
  Gewähr (o) f garanti, teminat
  gewähr/en DA vermek, bağışlamak; leisten garanti etmek
  Gewalt (-en) f kuvvet, şiddet
  gewalt/ ig kocaman , şiddetli; los zor kullanmayarak; sam zorlu, zorla; tätig zorba
  gewandt wenden becerikli
  gewann gewinnen
  gewaschen waschen
  Gewässer (o) n su
  Gewebe (-) n dokuma; doku
  Gewehr (-e) n tüfek; kolben m dipçik
  Geweih (-e) n boynuz
  Gewerbe (-) n meslek, sanat; endüstri; schein m sanat tezkeresi; steuer f sanayi vergisi
  gewerblich mesleki, sınai
  Gewerkschaft (-en) f sendika; ler (-) m sendikacı
  gewerkschaftlich sendikal
  gewesen sein
  gewichen weichen
  Gewicht (-e) n ağırlık; heber m halterci
  gewieft pişkin
  gewiesen weisen
  gewillt istekli, niyetli
  Gewimmel (o) n kalabalık
  Gewinde (-) n yiv
  Gewinn (-e) m kazanç, kar, çıkar; ikramiye
  gewinnen kazanmak
  Gewinner (-) m, in f kazanan , talihli
  gewiss belli, şüphesiz, elbette; ein(e) gewisse(r) diye bir
  Gewissen (-) n vicdan
  gewissen/haft özenli; los vicdansız, insafsız
  gewissermassen adeta
  Gewissheit (-en) f kesin bilgi
  Gewitter (-) n fırtına
  gewoben weben
  gewogen wiegen D hoş davranan
  gewöhnen alıştırmak (an A –e ) ; sich  alışmak (an A –e)
  Gewohnheit (-en) f alışkanlık

  gewöhn/lich günlük,adi; bayağı, genellikle; t alışkın (an A –e)
  Gewölbe (-) n tonoz
  ge/wonnen gewinnen; worben werben; worden werden; worfen werfen; wrungen wringen
  Gewühl (o) n kalabalık
  gewunden winden
  Gewürz (-e) n bahar –at; gurke f kornişon; nelke f kuru karanfil
  gewusst wissen
  Gezeiten gelgit
  geziert yapmacık
  gezogen ziehen
  gezwungen zwingen
  Gicht (o) f nıkris, gut
  Giebel (-) m çatı tepesi
  Gier (o) f hırs
  gierig açgözlü
  giessen dökmek, sulamak; es giesst bardaktan boşanırcasına yağıyor
  Giesskanne f ibrik
  Gift (-e) n zehir
  giftig zehirli
  Gigant (-en) m dev
  Gin m cin
  ging gehen
  Gipfel (-) m zirve, doruk
  Gips (-e) m alçı; verband m alçı sargı
  Giraffe (-n) f zürafa
  Girlande (-n) f süs balığı
  Girokonto n cari hesap
  Gitarre (-n) f gitar, kitara
  Gitter (-) n parmaklık, kafes, örgü
  Glanz (o) m parlaklık
  glänzen parlamak
  Glas( ¨er) n cam,bardak; er (-) m camcı; ur (-en) f sır, mine
  glatt düz , kaygan
  Glatteis (o) n donmuş kırağı
  glätten düzlemek
  Glatze (-n) f başın saçsız yeri, kel
  Glaube (o) m inanç, iman
  glaub/en A –e inanmak; -i zannetmek; haft inanılır
  Gläubig/e(r) mümin; er (-) m, -erin f alacaklı
  glaubwürdig inanılır
  gleich eşit, aynı, hemen; bis  ! sonra görüşürüz
  gleich/altrig yaşıt, artig aynı cinsten; berechtigt eşit haklara sahip; en D benzemek; falls keza, bilmukabele
  Gleichgewicht n denge
  gleichgültig ilgisiz, kayıtsız
  Gleichheit (o) f eşitlik
  gleichmässig düzenli, eşit ölçüde
  Gleich/strom (o) m doğru akım; ung f denklem
  gleichzeitig aynı zamanda
  Gleis ( -e) n ray, yol
  gleiten kaymak
  Gletscher (o) m buzul
  glich gleichen
  Glied n organ, kısım, halka
  gliedern bölmek, ayırmak
  glimmen kor halinde yanmak
  glimpflich :  davonkommen ucuz kurtulmak
  glitschig kaygan


  glitt gleiten
  glitzern pırıldamak
  Globus (-ben) m küre
  Glocke (-n) f çan, çıngırak, zil; nturm m çan kulesi
  glomm glimmen
  glotzen dik bakmak
  Glück (o) n şanslı, bahtlı, mutluluk; haben şanslı olmak (bei, mit, in D –de) ; viel ! bol şanslar, uğurlar olsun
  glücken D başarmak
  glücklich bahtiyar, talihli; kutlu; erweise hamdolsun ki, şans eseri
  Glücksspiel n kumar
  Glückwunsch m tebrik; herzlichen  ! tebrik ederim! (zu D –iniz) kutlu olsun
  Glühbirne f ampul
  glühen kızgın olmak, yanmak, d kızgın, ateşli
  Glühwürmchen n ateşböceği
  Glut (o) f kızgınlık; kor
  GmbH f (= Gesellschaft mit beschränkter Haftung) limitet ort
  Gnade (-n) f aman ; ngesuch n af dilekçesi
  gnädig lütufkar; merhametli
  Gold (o) n altın
  golden altından yapılmış
  Gold/fisch m kırmızı balık; schmied m kuyumcu
  Golf (-e) m körfez
  Golf (o) n golf oyunu; platz m golf alanı
  gönnen DA çok görmek; nicht kıskanmak (DA b-in s-ini)
  gor gären
  goss giessen
  Gott m Allah,Tanrı  sei Dank ! çok şükür! ; esdienst m ayin
  Göttin f tanrıça
  göttlich ilahi
  gottlos dinsiz
  Götze (-n) m , bild n put
  Grab (¨er) n kabir, mezar
  graben kazmak
  Grab/en ( ¨) m hendek; mal n türbe
  Grad (-e) m derece
  Graf (-en) m kont
  Gräfin f kontes
  Gramm (-, -e) n gram
  Grammatik (-en) f gramer, dilbilgisi
  Granatapfel m nar
  Granate (-n) f top mermisi
  Granit (-e) m granit
  Grapefruit (-s) f greyfurt, altıntop
  Gras ( ¨er) n ot , çimen
  grasen otlamak
  grässlich korkunç, iğrenç
  Gräte (-n) f kılçık
  gratis bedava, parasız
  Gratulation f tebrik
  gratulieren kutlamak, tebrik etmek (zu D)
  grau gri, kurşuni, boz
  grauen/haft , voll korkunç
  grausam gaddar
  Grausamkeit (-en) f gaddarlık
  gravieren oymak; d ağırlaştıran
  graziös latif, zarif
  greif/bar elle tutulur, gözüken; en tutmak, elini sokmak (nach D için)

  Greis (-e) m çok yaşlı adam; in f çok yaşlı kadın
  grell göz kamaştırıcı; keskin
  Grenze (-n) f sınır, had
  grenzen sınırdaş olmak, bitişik olm (an A –e) ; los hadsiz sınırsız
  Grenz/kontrolle f sınır kontrolü; übergang m sınır geçme yeri , sınır kapısı
  Greuel (-) m nefret, zulümler, vahşet
  Griech/e (-n) m Rum, Yunanlı; enland n Yunanistan
  griechisch rum, yunanlı, Yunanca
  Griess (o) m irmik; kum
  Griff (-e) m tutma; tutamak; sap, kulp
  griff greifen
  Grill (-s) m ızgara
  Grille (-n) f cırcır böceği, cırlak
  grillen A –in ızgarasını yapmak
  Grimasse (-n) f yüz göz oynatma
  grimmig öfkeli, hiddetli
  grinsen sırıtmak
  Grippe (-n) f grip
  grob iri, ağır
  Grobheit f kabalık
  Groll (o) m kin
  grollen kin beslemek
  Groschen (-) m on feniklik para, şilin in yüzde biri
  gross büyük, kocaman; artig şahane
  Grossbritannien n Büyük Britanya
  Grösse (-n) f büyüklük, boy, beden, numara
  Grosseltern büyük anne-baba; händler m toptancı; mutter f büyükanne, nine; stadt f büyük şehir; vater m büyükbaba, dede
  grosszügig cömert , hoşgörülü, geniş
  grotesk tuhaf, gülünç
  Grotte (-n) f mağara
  grub graben
  Grube (-n) f çukur
  grübeln düşünceye dalmak
  Gruft ( ¨e) f kaya mezar; mahzen mezar
  grün yeşil, taze, olgunlaşmamış;  werden yeşillenmek
  Grünanlage f yeşillik
  Grund ( ¨e) m dip, toprak, neden; besitz m arazi; mülk; buch n tapu sicili
  gründen kurmak
  Gründer (-) m , -in f kurucu
  Grund/ gedanke m anafikir; gesetz n anayasa ; lage f temel, esas, asıl
  grundlegend esaslı
  gründlich esaslı
  Gründonnerstag m paskalya yortusundan önceki Perşembe
  Grund/recht n temel hak; riss m yatay kesim; satz m prensip, ilke
  grundsätzlich esaslı, prensip olarak
  Grund/schule f ilkokul ; stein m temel taşı; stück n arsa
  Gründung f kuruluş
  Grundwasser n yeraltı suyu
  Gruppe (-n) f grup; kurul, heyet; nreise f grup seyahati
  Gruss ( ¨e) m selam, ; viele Grüsse bol bol selam
  grüssen A selamlamak; -e selam söylemek (von D –den)
  gucken bakmak
  Gulasch (-e) n , m gulaş, kuşbaşı
  Gully (-s) m kanalizasyon bacası
  gültig geçerli
  Gültigkeit (o) f geçerlilik
  Gummi (-, -s) n , m lastik çizme
  günstig uygun; ucuz ; e Gelegenheit fırsat
  Gurkel (-n) f gırtlak, boğaz
  gurgeln gargara etmek
  Gurke (-n) f salatalık, hıyar
  Gurt (-) m kemer; kayış
  Gürtel (-) m kuşak, kemer; reifen m radyal lastik
  Guss (-¨sse) m dökme, döküm; eisen n dökme demir
  gut iyi, peki, pekala; es geht mir  iyiyim
  Gut (¨er) n mal; çiftlik; emanet; achten n rapor
  Güte (o) f iyilik, kalite
  Güter/bahnhof m yük istasyonu; 


  wagen m yük vagonu; zug m yük treni, marşandız
  Guthaben (-) n alacak
  gut/heissen uygun bulmak; mütig iyi kalpli
  Gutschein m bono
  Gymnas/ium (-ien) n lise; tik (o) f jimnastik