Alkoller ve Genel Özellikleri

Kimya bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  alkoller, alkollerin özellikleri, alkollerin genel özellikleri

  Hidrokarbonlardaki hidrojen unun bir ya da farklı C daki birkaçının çıkarılıp yerine –OH kökünün bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir.

  Genel formülü R–OH dır.

  Molekülde bulunan OH grubunun sayısına göre 2 ye ayrılırlar:

  1. Mono Alkoller
  Yapısında 1 tane OH grubu bulunduran bileşiklerdir. OH grubunun bağlı olduğu C una göre üç değişik şekilleri vardır.

  a. Primer (Birincil) Alkol
  –OH grubunun bağlı olduğu C unda iki tane hidrojen u varsa, alkol primerdir.
  primer-alkol.png

  b. Sekonder (İkincil) Alkol
  -OH grubunun bağlı olduğu C unda bir tane hidrojen u varsa, alkol sekonderdir.
  sekonder-alkol.png

  c. Tersiyer (Üçüncül) Alkol
  –OH grubunun bağlı olduğu C unda H u yoksa, alkol tersiyerdir.
  tersiyer-alkol.png

  2. Poli alkoller
  Yapısında birden fazla OH grubu bulunduran bileşiklerdir.
  poli-alkoller.png
  Etandiol Propantriol
  (özel adı glikol) (özel adı gliserin)

  İsimlendirme yapılırken aynı sayıda karbon u bulunduran alkanların sonuna -ol eki getirilir ya da alkil'in sonuna alkol getirilir.

  CH3 – OH
  Metanol (Metil alkol)

  C2H5 – OH
  Etanol (Etil alkol)
  alkoller-ve-ozellikleri-1.png

  NOT: Sistematik isimlendirme yapılırken OH grubuna yakın olan C undan numaralamaya başlanır.

  tersiyer-pentanol.png
  Aynı karbon sayılı bir alkolün primer, tersiyer ve sekonder şekilleri birbirlerinin izomeridir.

  ALKOLLERİN ELDESİ

  Alkenlere H2O katılmasıyla alkoller elde edilir.

  Katılmada markow nikof kuralı geçerlidir.
  alken-alkol.png

  Alkil halojenürlerin seyreltik KOH veya NaOH çözeltisi ile ısıtılmasından
  alkil-halojenur-alkol.png

  Aldehit, keton ve karboksilli asitlerin indirgenmesinden.
  Bu reaksiyonlar çift yönlü olarak gerçekleşirler.
  primer-alkol-kerboksilli-asit.png

  Tersiyer alkoller yükseltgenemez.
  Bu madde ile ilgili olarak denklemler bizim şu yorumları yapmamızı sağlar.

  Primer alkoller bir kademe yükseltgenirse aldehitleri, 2 kademe yükseltgenirse karboksilli asitleri oluşturur.

  Tersten bir ifadeyle karboksilli asit 1 kademe indirgenirse aldehit, 2 kademe indirgenirse primer alkoller elde edilir.

  Sekonder alkoller yalnızca 1 kademe yükseltgenebilir. Ketonların indirgenme ürünü sekonder alkoldür.

  Grignard bileşiği kullanılarak

  Formaldehit + R – MgX → Primer alkol
  Aldehit + R – MgX → Sekonder alkol
  Keton + R – Mg–X → Tersiyer alkol

  ALKOLLERİN REAKSİYONLARI

  Alkollerin tamamı Na, K gibi alkali metallerle reaksiyona girerek H2 açığa çıkarırlar.
  alkol-soydumalkolat.png

  İki mol mono alkolden, 1 mol H2O çekilerek 1 mol eter elde edilir.
  alkol-eter.png
  propan-2ol.png

  1 mol alkolden, 1 mol su çekilmesiyle alkenler elde edilir.
  propilalkol.png

  Alkoller yanma reaksiyonu verirler.
  alkol-yanma.png

  Alkol + Karboksilli asit karsilikli-donusum.png Ester + H2O

  ETER
  İki alkil grubunun bir oksijene bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Genel formülü
  CnH2n+2O olup gösterilişi R—O—R şeklindedir.

  Basit Eter: Alkil gruplarının ikisi de aynıdır.
  R1—O—R1
  Karışık Eter

  Alkil grupları birbirinden farklı ise bu eterlere karışık eter denir .

  R1—O—R2
  İsimlendirme yapılırken alkil grupları söylendikten sonra eter kelimesi getirilir.

  CH3—O—CH3 CH3—O—C2H5
  Di metil eter Metil etil eter
  C2H5—O—C3H7
  Etil propil eter

  Eterlerin Eldesi

  2 mol alkolden, 1 mol su çekilerek 1 mol eter elde edilir.

  2R—OH ® R—O—R + H2O
  Alkol Eter

  Alkolatların, alkil halojenürler ile tepkimesinden eterler elde edilir.

  R—ONa + R—X ® R—O—R + NaX
  Alkolat Alkil halojenür Eter
  CH3-CH2-ONa+CH3-Br ® CH3-CH2-O-CH3 + NaBr

  Alkol ve Eterlerin Özelleri Karşılaştırmalı
  alkol-ve-eter-farklari.png
   
  Son düzenleme: 19 Ocak 2015