Alkanlar nedir?

Kimya bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Alkanlar Konu Anlatımı
  Karbonun bağlayabileceği maksimum hidrojenlere sahip anlamına gelen doymuş hidrokarbonlar. CnH2n+2 genel formülüne sahiptirler.

  Alkanlarda tüm karbon atomları birbirine sigma bağları ile bağlanmışlardır. Karbon atomları sp3 hibritleşmesi yapmıştır.

  Karbon sayısı beşten düşük olan alkanlar oda sıcaklığında gaz halindedir. Hekzandan (altı karbondan oluşan bir alkan) daha büyük alkanların karbon sayısı çoğaldıkça erime ve kaynama noktaları da yükselir. Bunlar oda sıcaklığında sıvı, katı olabilirler. Alkanlar aktif değildirler, reaksiyona girmezler. Kimyasal tepkimelere karşı ilgileri yok denecek kadar azdır. Bu nedenle parafinler olarak adlandırılırlar.

  Alkanların en önemli ve ticari üretim kaynağı doğal gaz ve petrol kuyularıdır. Doğal gaz içinde en çok metan bulunur. Fakat etan, propan, bütan ve daha büyük moleküllü alkanlar da bulunabilir.