Algler nedir? (Alglerin özellikleri)

Biyoloji bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Çoğunluğu fotosentetik olmasına ve bitkilere benzemesine rağmen, bitkiler alemiyle yakın akraba olmayan sucul canlı grubu.
  algler.jpg
  Su yosunları olarak da bilinen algler, bitkilerin aksine, fotosentez ürünlerini nişasta formunda depolamazlar. Kloroplastları, sitoplazma içinde serbest halde değil, granüler endoplazmik retikulum üzerinde bulunur. Klorofilc taşırlar ve bitkilerde bulunmayan başka pigment maddeleri bulundururlar. Çeşitli su yosunu grupları özel renklerini bu pigment maddelerinden alırlar.

  Algler, ekosistemlerin bütünlüğünün korunması açısından büyük önem taşırlar. Okyanus planktonlarında bulunan diyatomlar ve diğer mikroskobik algler, tüm dünyanın ihtiyacı olan fotosentetik karbon ihtiyacının üçte ikisini üretirler. Algler tarafından gerçekleştirilen fotosentez, tüm sularda oksijenli ortam oluşturur.

  Algler, dünyanın ısısını dengeleyecek kadar etkili ve önemli bir özelliğe de sahiptirler. Alglerin büyük çoğunluğu dimetilsülfit (DMS) adı verilen bir gaz üretir. Bu gaz, denizin hemen üstündeki havada oksijenle reaksiyona girerek katı taneciklere dönüşür ve bu vesileyle bulutlar meydana gelir. Kısaca algler, kendi bulundukları bölgelerde bulutların oluşumundan da sorumludurlar. Bu bulutlar da güneşten gelen radyasyonu geri yansıtarak gezegenimizi olması gerekenden daha soğuk, yani şimdiki ısısında tutar.