Alevilik nedir?

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Alevilik ne demek anlamı
  [​IMG]
  Alevi kelimesi Hz. Ali taraftarı, Hz. Ali yanlısı anlamını taşır. Hz. Ali'yi severek onun yolunu doğru kabul edenlere Alevi denilmektedir. Alevilik'in temeli Hz. Ali, Ehl-i Beyt (Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den oluşan ev halkı) ve On İki İmam (Aleviler'in Hz. Muhammed'den sonra önder olarak tanıdıkları Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın soyundan gelen kişiler: 1- İmam Ali, 2- İmam Hasan, 3- İmam Hüseyin, 4- İmam Zeynel Abidin, 5- İmam Muhammed Bakır, 6- İmam Cafer Sadık, 7- İmam Musa Kazım, 8- İmam Ali Rıza, 9- İmam Muhammed Taki, 10-İmam Ali Naki, 11-İmam Hasan Askeri, 12- İmam Mehdi) sevgisidir.

  Alevi inancına göre doğru yoldakiler ancak Ehl-i Beyt'in ve On İki İmam'ın yolundan gidenlerdir. Ehl-i Beyt'in ve On İki İmam'ın yolundan gidenler Fırka-i Naciye veya Güruh-u Naci olarak adlandırılırlar.

  Alevilik Türkiye'deki başlıca iki İslam mezhebinden biridir. Yaklaşık bin yıldan beri Anadolu topraklarında varlıklarını sürdüren Aleviler'in Türkiye'deki toplam nüfusunun 20 milyon civarında olduğu bilinmektedir. Sünnilik'ten sonra en fazla mensubu olan ikinci mezhep Alevilik'tir.