Alemdar Mustafa Paşa Kimdir

Osmanlı bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Alemdar Mustafa Paşa'nın Hayatı
  alemdar mustafa pasa.jpg
  İkinci Mahmut devrinde sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı. 1765 yılında Hotin'de doğan Alemdar Mustafa Paşa 18 Haziran 1808 - 15 Kasım 1808 tarihleri arasında sadrazamlık yapmıştır. Babası Rusçuk yeniçerilerinden Hacı Hasan Ağa'dır.

  Kabakçı Mustafa isyanıyla amcası Üçüncü Selim'i tahttan indiren Dördüncü Mustafa tahta çıktıktan sonra Nizam-ı Cedid reformlarını kaldırmaya yönelik girişimde bulundu. Reform yanlıları ise İstanbul'dan Rusçuk şehrine kaçıp Alemdar Mustafa Paşa'ya sığındılar ve İstanbul'a gitmesi için onu teşvik ettiler.

  21 Temmuz 1808 tarihinde Alemdar Mustafa Paşa "Rusçuk Ayanı" sıfatıyla ve yanında bulunan 15 bin askeriyle Dördüncü Mustafa'yı tahttan indirip yerine yeniden Üçüncü Selim'i geçirmek üzere İstanbul'a geldi. Bunu duyan Kabakçı Mustafa'nın adamları Üçüncü Selim'i öldürdüler ve cesedini Alemdar Mustafa Paşa'ya gönderdiler.

  Bunun üzerine Alemdar Mustafa Paşa derhal harekete geçip saklanmakta olan Şehzade Mahmut'u Kabakçı Mustafa'nın adamlarından kurtardı. Şehzade Mahmut'u padişah ilan eden Alemdar Mustafa Paşa, kendisi de onun sadrazamı oldu.

  Alemdar Musatafa Paşa nasıl öldü?
  Alemdar Mustafa Paşa'nın sadrazamlığındaki en önemli icraatları, Sened-i İttifak'ı imzalatması ve kaldırılmış olan Nizam-ı Cedid'in yerine Sekban-ı Cedid askeri ocağını kurması oldu. Ancak İstanbul'daki adamlarının yağmalara karışması halk arasında huzursuzluğa sebep oldu ve ona olan güveni sarstı. Padişah İkinci Mahmut ise Sened-i İttifak'ın kendi otoritesini kısıtladığı yönünde kışkırtılmış, Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa'ya karşı tavır almıştı. Öte yandan Yeniçeriler de Nizam-i Cedid'in kendilerine alternatif olarak kurulduğunu düşünerek Sadrazam'a düşmanlık besliyorlardı. Sonunda 15 Kasım 1808'de kendine suikaste girişen Yeniçeriler'e daha fazla karşı koyamayacağını anlayan Alemdar Mustafa Paşa evinin bodrumundaki barut ve cephane deposunu ateşleyerek onlara karşılık vermiş, patlamayla birlikte kendisinin ve evini basan 1000'e yakın yeniçeriden yaklaşık 600 kadarının ölümününe sebep olmuştu.