Albümin Nedir (Albüminin Görevleri)

Biyoloji bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Albümin Nedir, Albüminin Görevleri neledir?
  İnsanın ve memeli hayvanların kan plazmasında en çok bulunan protein. Kanda bulunan proteinlerin %60'ını oluşturan albümin taşıyıcı görevini üstlenmiştir.

  Albüminin vücutta pek çok görevi vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Cıva, penisilin ve başka ilaçları kendisine bağlar. Kanda bulunan kolesterol gibi yağları, hormonları ve bir safra kesesi maddesi olan zehirli bilirubini taşır. Zehirleri karaciğerde bırakır, besin maddelerini ve hormonları ise gerekli yere götürür. Yağların vücutta bir protein tarafından taşınmasının çok büyük önemi vardır. Eğer yağlar, albümin tarafından taşınmasaydı, tüm yağ molekülleri birbirleri ile birleşir ve kanda, tıpkı çorbanın üzerinde biriken yağ öbekleri gibi denetimsiz bir şekilde yüzerlerdi. Bu da bir süre sonra damar tıkanıklıklarına yol açar ve ölüme neden olurdu.

  Hormonların gerekli yere iletilmesinde de ilgili protein yine albümindir. Hormonlar vücut içinde dağılması gereken haberlerden sorumludurlar. Onlar için de mutlaka bir ulaşım yolu gerekmektedir. Eğer albüminin hormonları bağlayıcı bu özelliği olmasaydı, büyümemizden gelişmemize kadar bizimle ilgili tüm fonksiyonlar sona erecek, acıkmamızdan susamamıza kadar hiçbir uyarı vücudun ilgili bölümlerine ulaşamayacaktı.

  Albüminin görevleri bununla da sınırlı değildir. Atardamarda hareket halinde olan besin maddelerinin dokuların içlerine ulaşabilmeleri için doku duvarını aşmaları gerekmektedir. Doku duvarı ise, pek çok gözeneğe sahip olsa da hiçbir maddenin geçişine izin vermez. Besinlerin dokulardan içeri girmelerini sağlayan en önemli unsur kan basıncıdır. Kan basıncının itici kuvveti sayesinde besin gerekli yerlere ulaşabilmektedir. Ancak kan basıncı ile dokulara iletilen maddelerin miktarının normalden fazla olma ihtimali vardır. Dokulara aşırı miktarda besin maddesinin yüklenmesi bu dokularda ödem oluşmasına sebep olacaktır. Bunu önlemek için, kan basıncının sıvıyı kana geri çeken rakibi albümin devreye girer.

  alb.png
  İnsan serum albuminin şematik gösterimi, 6 palmitik asit molekülüne baglanmış haliyle