Akalar

Dünya Kültürü ve Tarihi bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

  1. deep

    deep Harbi Aktif Üye

    Akalar Hakkında Bilgi
    MÖ ikinci bin yılda Yunanistan'da yaşamış topluluk. En eski Yunan kavimlerinden olan Akalar, Akhalar, Ahaylar veya Mikenler olarak da bilinmektedir.

    Kuzeyden gelen Akalar Peloponnes'te Argolis bölgesine yerleştiler. MÖ 1600-1400 yılları arasında en yüksek seviyelerine ulaştılar. Girit, Sisam, Rodos, Kıbrıs ve Anadolu'ya kadar gelerek, Çanakkale Boğazı'na sefer yapıp Troya'yı yıktılar. Ayrıca Miken adı ile anılan bir medeniyet meydana getirdiler. Ünlü Tiryns ve Mykenai Şatoları, kuyu mezarları ve kubbeleri bu medeniyete ait eserlerdir. Döneme ait mezarlarda ele geçirilen altın maskeler, kaplar ve bronz silahlar da medeniyetin gelişmişlik düzeyini gösteren eserlerdir. Akalar Dorlar'ın kuzeyden yaptıkları saldırı üzerine dağılmışlar, bir kısmı da Batı Anadolu'ya yerleşmişlerdir.