Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim

Eğitim Haberleri bölümünde yer alan bu konu agent force tarafından paylaşıldı.

 1. agent force

  agent force Harbi Aktif Üye


  Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim
  Eğitimimiz, anne - babaların kaliteli yaşam stilleri konusunda bilgilenmeleri; mevcut iletişim sorunlarını fark etmeleri ve bu sorunları giderme yollarını öğrenmeleri; empatik iletişim konusunda beceri kazanmaları; bu becerileri özel yaşamlarında kullanma konusunda motive olmaları; ailede sağlıklı iletişimin, uzlaşmanın ve yaşama sevinci taşımanın önemini konusunda farkındalık kazandırmayı hedeflemektedir.
  Eğitimimizin içerdiği bazı konu başlıkları şunlardır:
  • Günlük yaşamda yaşam stilleri,
  • Ailede empatik iletişim,
  • Bir ailde “Biz”i oluşturmada ve sinerjiyi artırmada sağlıklı iletişimin ve uzlaşmanın önemi

  • Ailede ortaya çıkan iletişim çatışmaları, çözüm yolları,
  • Ailede sorumluluk almanın önemi,
  • Yaşama odaklanmada ve stresle baş etmede kuantum mantığı
  • Duyguları fark etme, ifade etme ve kontrol etme,
  • Motivasyonu artırma ve yaşama sevincine ulaşma yolları,
  • Öteki ile – Farklı ile uzlaşmak,
  Yaşamın anlamı: Anlaşılmak ve önemsenmek

  - Aile içi uzlaşma
  - Ailede güven.

  Özgürlük ve Sınırlar
  Günümüzde anne – babaların, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin en çok üzerinde durdukları konulardan biri özgürlük ve sınırlardır. Özgürlük ve sınırların doğru anlaşılmaması anne – baba – çocuk arasındaki sorunların ve okuldaki disiplin sorunlarının temelini oluşturur. Zaman zaman çağdaş anne – baba olmak ile çocuğa tanınan özgürlüklerin sınırsız olması yanılgısına düşülebilmektedir. Oysa çocukların ve ergenlerin sağlıklı bir kişilik gelişimi için özgürlükle birlikte sınırlara ihtiyaçları vardır. Eğitimimiz anne – babaları özgürlük ve sınır ikileminden kurtulmalarını, özdenetime sahip ve sorumluluk alabilen çocuk yetiştirme çabaları desteklemeyi hedefliyor.

  Eğitimimizin içerdiği bazı konu başlıkları şunlardır:
  • Sınır nedir, ne değildir?
  • Sınırlar neden önemlidir?
  • Sınırları kıstlama / yasaklardan nasıl ayırt edebiliriz?
  • Ailede ve okulda temel yaşam ilkeleri ve kuralları nasıl oluşturabilir?
  • Kısıtlayıcı sınırlardan geliştirici sınırlara geçiş nasıl sağlanır?
  • Sorumluluklara dayanan özgürlük mümkün mü?
  • Kontrolsüz çocuklar mı yetiştiriyoruz yoksa özdenetimli mi?
  • Kontrolsüz davranışlarla nasıl başedilebilir?
  • Çocuklarımıza sorumluluk bilincini nasıl kazandırabiliriz?
  • Çocuğumuz mu sorumsuz yoksa sınırlar mı belirsiz?
  • Yaş gruplarına göre temel sorumluluklar
  • Yetişkinler niçin “hayır” demekte zorlanırlar ve “hayır” diyemezler ise ne olur?


  Çocuğun Gözüyle Dünya
  Anne babalar çocuklarının neden geliştikleri şekilde geliştiklerini, neden oldukları gibi olduklarını zaman zaman kendi gelişim süreçlerini de hatırlayarak ya da unutarak merak ederler. Son yüz yıl içerisinde gerçekleşen bilimsel anlamdaki yaklaşım ve araştırmalar çocuğun ve ergenin şaşırtıcı gelişimine ışık tutmuştur.
  Uygulamalar ve örnekler ile zenginleştirilmiş bu eğitim, çocuğun ve ergenin gelişim sürecindeki kilometre taşlarını farklı açılardan ele alırken ana babaya dünyaya yeniden bir çocuğun gözüyle bakabilmenin farkındalığını sunmaktadır.
  Eğitimimizin içerdiği bazı konu başlıkları şunlardır:
  • Çocuğun gelişiminin bilimsel incelemesi
  • Anne-babaların ebeveynlik felsefeleri,
  • Çocuğunuzun gelişimsel yolculuğu
  - Bebeklikte Gelişim – Algı ve Hareket Gelişimi
  - Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi
  - İlk Toplumsal Gelişim – Bağlanma Süreci
  - İlk Çocuklukta Gelişim – Düşünce, Kavram ve Ahlak Gelişimi
  - Okul Öncesi Çocuk: Kişilik Gelişimi ve Toplumsal Davranış
  • Çocuğum okula başladı, bizi neler bekliyor?
  - Düşüncenin Gelişimi
  - Ahlak Gelişimi
  - Akademik Gelişim
  • Çocuğunuz sosyalleşirken
  - Toplumsal Gelişim
  - Yaşıt İlişkileri ve Empati Gelişimi
  - Kişilik ve Cinsiyet Rolü Gelişimi
  - Duygusal Gelişim
  - Çocukluk dönemindeki korkular,
  • Okul Deneyiminin Çocuğunuzun Gelişimine Etkileri
  - Farklı Okul Ortamlarının Etkisi
  - Öğretmenlerin Etkisi
  - Ders Kitaplarının Etkisi
  - Çocukla uzlaşabilme

  Motivasyon Hakkında Herşey!
  Motivasyon hakkında bugüne kadar söylenmişlerin hızlı bir özetini duymak, bu konuya yeni yaklaşımları öğrenmek ister misiniz?
  Uygulamalı bu seminerimizde, Pozitif Yönetim ekolünden de yararlanarak farklı bir bakış açısı vermeye çalışacağız. Amacımız, katılımcıların motivasyonun mekanizması hakkında bilgilenmesi; kendi, ailesi, çocukları ve çalışma arkadaşlarının motivasyonlarını nasıl arttırabileceğini keşfetmesi…

  Eğitimimizin içerdiği bazı konu başlıkları şunlardır:
  • Motivasyonun kaynakları hakkında… Ne demişler? Hızlı bir kuramsal özet…
  • Kişisel motivasyon kaynaklarını keşfetme.
  • FLOW kavramı (kendini kaptırarak çalışmak). Nasıl gerçekleşir?
  • Demotivatör düşünce kalıpları
  • Olumlu duygular ve başarıAile içi ilişkilerde “sihirli oran”