Ahmet Vefik Paşa

Türk Biyografileri bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Ahmet Vefik Paşa'nın Hayatı (1823-1891)
  ahmet vefik pasa.jpg
  Osmanlı devlet adamı ve oyun yazarı. 1823 yılında İstanbul'da doğmuş olan Ahmet Vefik Paşa, Türkçülük hareketinin öncülerindendir. Fransız şair Moliere'in, Victor Hugo'nun ve Voltaire'in eserlerini Türkçe'ye çevirmiş, valiliği sırasında Bursa'da tiyatro yaptırmakla ün kazanmış ve ismi Bursa ile özdeşleşmiştir.

  Hariciye Nezareti memurlarından Ruhittin Efendi'nin oğlu olan Ahmet Vefik Paşa, Paris'te Saint Louis Lisesini tamamladıktan sonra Tahran'da elçilik, Londra'da sefaret katipliği yapmış, iki defa Maarif Nazırı (Eğitim Bakanı), iki defa da Başvekil (Sadrazam, Başbakan) olmuştur.

  Ahmet Vefik Paşa Tahran'da Osmanlı İmparatorluğu'nun büyükelçisi olarak görev yaparken, elçilik binasına törenle Osmanlı bayrağı çektirmiştir. Sonra bu adet diğer elçilikler tarafından da uygulanmıştır.

  1857'de kısa bir süre için Adalet Bakanlığı görevine getirilen Ahmet Vefik Paşa 1860'da Paris Büyükelçisi, 1861'de Bursa'da Evkaf Nazırı olmuştur. Ardından uzun bir süre resmi görevlerinden uzak kalan Ahmet Vefik Paşa bu süre zarfında Türk tarih ve edebiyatına yeni eserler ve tercümeler kazandırmıştır. 1872-73 yılları arasında Maarif Nazırlığı, arkasından kısa bir süre Edirne Valiliği yapmıştır. 1878'de tekrar Maarif Nazırı, daha sonra da Başvekil olmuş, bir süre sonra görevden alınmıştır. 1879-1882 yılları arasında Bursa Valisi olarak görev yapmış, ardından tekrar başvekil atanmış, ama üç gün sonra görevden alınmıştır. Bundan sonra ölümüne kadar ilmi ve edebi çalışmalarına devam etmiştir. 2 Nisan 1891'de İstanbul'da vefat etmiştir.