Ahmet Haşim Şiirleri

Şiirler bölümünde yer alan bu konu mahir tarafından paylaşıldı.

 1. mahir

  mahir Harbi Aktif Üye

  Ahmet Haşim Şiirleri, Ahmet Haşim'in yazdığı şiirler

  MEHTABTA LEYLEKLER

  Kenâr-ı âba dizilmiş, sükûn ile bekler
  Füsûn-ı mâha dalan pür-hayâl leylekler...

  Havâda bir gölü tanzir eder semâ bu gece
  Onun böcekleri gûyâ nücûmdur yekser...

  MERDİVEN

  Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
  Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
  Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak...
  Sular sarardı... Yüzün perde perde solmakta
  Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...
  Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller
  Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller
  Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?
  Bu bir lisân-ı hafidir ki rûha dolmakta
  Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...
  Neden bu âb-ı semâvîde avlananlar yok
  Bu haşr-ı nûr-ı hüveynâtı hangi kuşlar yer?

  Eder bu hikmete gûyâ ki vakf-ı rûh u nazar
  Füsûn-ı mâha dalan pür-hayâl ley
  Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
  Zannetme ki güldür, ne de lâle,
  Âteş doludur, tutma yanarsın,
  Karşında şu gülgûn piyâle...

  İçmişti Fuzûlî bu alevden,
  Düşmüştü bu iksîr ile Mecnûn
  Şi'rin sana anlattığı hâle...

  Yanmakta bu sâgardan içenler,
  Doldurmuş onunçün şeb-i aşkı,
  Baştan başa efgân ile nâle...

  Âteş doludur, tutma yanarsın,
  Karşında şu gülgûn piyâle...

  YARI YOL

  Nasıl istersen öyle dinle, bakın,
  Dalların zirvesindeyiz ancak,
  Yarı yoldan ziyade yerden uzak.
  Yarı yoldan ziyade maha yakın.

  PARILTI

  Âteş gibi bir nehr akıyordu
  Rûhumla o rûhun arasından,
  Bahsetti derinden ona hâlim
  Aşkın bu unulmaz yarasından.
  Vurdukça bu nehrin ona aksi
  Kaçtım o bakıştan, o dudaktan
  Baktım ona sessizce uzaktan
  Vurdukça bu aşkın ona aksi

  ŞAFAKTA

  Dönsek mi bu aşkın şafağından,
  Gitsek mi ekaalîm-i leyâle?
  Bizden daha evvel erişenler,
  Ağlar bugün, evvelki hayale...

  Dönmek mi? Ne mümkün geri dönmek,
  Düştüyse gönüller bu melâle?
  Bir eldir ufuklardan uzanmış,
  Zulmet bizi çekmekte visâle.

  BİRLİKTE

  Bütün bizimçündür
  Nukuş-ı encüm-i vahdetle işlenen bir tül
  Gibi üstünde titreyen bu sema;
  Gecenin dallarında şimdi açan
  Bu kamer,
  Bu altın gül...

  Bütün bizimçündür
  Ne varsa aşk ile bidar-ı ra'şe, ya naim,
  Ne varsa aid olan leyl-i hande-me'nusa,
  Sana aid lebimdeki buse,
  Lebinin surh-ı bizevali benim.

  BİR YAZ GECESİ HATIRASI

  İsveyle, fısıltıyla, gülüşle
  Olmuş sebi sevda yine bihap
  Oklar gibi saplanmada kalbe
  Düştükce semadan yere mehtap...

  Buseyle kilitlenmiş ağızlar
  Gözler neler eyler neler israp! ...
  Uçmakta bu ateşli havada
  Vuslat demi bir kuş gibi bitap...

  BÜLBÜL

  Bir gamlı hazânın seherinde,
  Isrâra ne hâcet yine bülbül?

  Bil, kalbimizin bahçelerinde,
  Cân verdi senin söylediğin gül.

  Savrulmada gül şimdi havada,
  Gün doğmada bir başka ziyâda.

  O BELDE

  Denizlerden
  Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin.
  Bilsen
  Melal-i hasret ü gurbetle ufk-ı şama bakan
  Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!
  Ne sen,
  Ne ben,
  Ne de hüsnünde toplanan bu mesa,
  Ne de alam-ı fikre bir mersa
  Olan bu mai deniz,
  Melali anlamayan nesle aşina değiliz.
  Sana yalnız bir ince taze kadın
  Bana yalnızca eski bir budala
  Diyen bugünkü beşer,
  Bu sefil iştiha, bu kirli nazar,
  Bulamaz sende, bende bir ma'na,
  Ne bu akşamda bir gam-ı nermin
  Ne de durgun denizde bir muğber
  Lerze-i istitar ü istiğna
  Sen ve ben
  Ve deniz
  Ve bu akşamki lerzesiz, sessiz
  Topluyor bu-yi ruhunu guya.
  Uzak
  Ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak
  Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkumuz...
  O belde?
  Durur menatık-ı duşize-yi tahayyülde;
  Mai bir akşam
  Eder üstünde daima aram;
  Eteklerinde deniz
  Döker ervaha bir sükun-ı menam.
  Kadınlar orda güzel, ince, saf, leylidir,
  Hepsinin gözlerinde hüznün var
  Hepsi hemşiredir veyahud yar;
  Dilde tenvim-i ıstırabı bilir
  Dudaklarındaki giryende buseler, yahud,
  O gözlerindeki nili sükut-ı istifham
  Onların ruhu, şam-ı muğberden
  Mütekasif menekşelerdir ki
  Mütemadi sükun u samtı arar.
  Şu'le-i bi-ziya-yı hüzn-i kamer
  Mülteci sanki sade ellerine
  O kadar natüvan ki, ah, onlar,
  Onların hüzn-i lal ü müştereki,
  Sonra dalgın mesa, o hasta deniz
  Hepsi benzer o yerde birbirine...
  O belde
  Hangi bir kıt'a-i muhayyelde?
  Hangi bir nehr-i dur ile mahdud?
  Bir yalan yer midir veya mevcud
  Fakat bulunmayacak bir melaz-ı hulya mı?
  Bilmem... Yalnız
  Bildiğim, sen ve ben ve mai deniz
  Ve bu akşam ki eyliyor tehziz
  Bende evtar-ı hüzn ü ilhamı
  Uzak
  Ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak
  Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkumuz

  GELDİN

  Bir gün
  Akşamın ölgün
  Duran o namütenahi ziya denizlerine
  Gark olan eşcar,
  Gark olan ovalar
  Oluyorken sükut ü hüzne makar
  Geldin alam-ı kalbi teskine
  Ey şebabın hayal-ı cavidi,
  O melul akşamın havası kadar
  Gelişin bir sükun-ı saridi...

  ŞAİRSİZ DÜNYA

  Şairdir şiiri anlatan
  Şairdir seni tanıyan
  Şairdir duyguları yaşayan
  Şairdir size bakan

  SEHER

  Ağaçların seheri zirvesinde titreşiyor
  Tuyûr-ı fâniye-i âlem-i tahayyül ü hâb.
  Semâyı kaplayacak, şimdi, gâzeler gibi nûr
  Zavallılar kalacaklar esir-i ufk-ı türâb.
  Ve onların gözü eyler nücûm-ı fecre itâb
  Ve onların sesi eyler «nihayet»i işrâb

  SONBAHAR

  Bir taraf bahce, bir tarafta dere
  Gel uzan sevgilim benimle yere
  Suyu yakuta döndüren bu hazan
  Bizi gark eyliyor düsüncelere

  SÜVARİ

  Şu bakır zirvelerin ardından
  Bir süvari geliyor kan rengi.
  Başlıyor şimdi malül akşamda
  Son ışıklarla bulutlar cengi.
  Bir bakır tasta alev şimdi havuz
  Suya saplandı kızıl mızraklar.
  Açılıp kıvranarak göklerde
  Uçuyor parçalanan bayraklar

  AĞAÇ

  Gün bitti. Agacta nes`e söndü.
  Yaprak ates oldu, kus da yakut;
  Yaprakla kusun pariltisindan
  Havzun suyu erguvana döndü

  HAVUZ

  Akşam Yine Toplandı Derinde
  Canan gülüyor eski yerinde
  Canan ki gündüzleri gelmez
  Akşam görünür havuz üzerinde,
  Mehtab kemer taze belinde
  Üstünde sema gizli bir örtü
  Yıldızlar onun guldür elinde..

  KARANFİL

  Yârin dudağından getirilmiş
  Bir katre âlevdir bu karanfil,
  Rûhum acısından bunu bildi!
  Düştükçe vurulmuş gibi, yer yer,
  Kızgın kokusundan kelebekler,
  Gönlüm ona pervâne kesildi

  GECE
  Titreyen ellerimle penceremi
  Açtım afaki leyle karşı... Yine
  Gecenin gölgeden manazırına
  İmtizac eylemiş nücumü bahar...
  Sihri eb`at içinde şimdi gümüş
  Bir sehap andıran miyah uyumuş..
  Kalbi seydayı leyl olan rüzgar
  Esiyor gölgelerde velvelekar..
  Ah o bir aşkı bi-tenahi mi
  Geceden, tudei manazırdan
  Yükselen rasei humarü buhar?
  Sanki hulyayı vasla müstağrak
  Sebi bir itri hisle doldurarak
  Dolaşan, titreşen kadınlardı...
  Sanki bir savti gaibü mühtez
  Kalbe bir aşkı bi-vefa yetmez
  'Seviniz, muttasıl sevin! ' derdi

  GELDİM

  Bir gün
  Akşamın ölgün
  Duran o namütenahi ziya denizlerine
  Gark olan eşcar,
  Gark olan ovalar
  Oluyorken sükut ü hüzne makar
  Geldin alam-ı kalbi teskine

  GELMEDEN EVVEL

  Kalbim
  Benim bir ormandı,
  İsimsiz, asude,
  Bir büyük orman;
  Ve gölgelerinde revan
  Olan hafi suların aks-i şevk-i müttaridi
  Dağıtırken sükutu bihude,
  Düşünürdüm ki, hangi gün, ne zaman,
  Ne zaman
  Girecektin o kalb-i mes'ude?
  Etmeden zehr-bad-ı fasl-ı elem
  Reng-i eşcar ü abı fersude,
  Dolacak mıydı seslerin, bilmem
  O tehi saye zar-ı mesdude?
  Sanki hicrana bir teselliydi
  Şeceristan-ı kalb içinde revan
  Olan hafi suların musiki-i nevmidi.
  Ey şebabın hayal-ı cavidi,
  O melul akşamın havası kadar
  Gelişin bir sükun-ı saridi...


  Bir Günün Sonunda Arzu

  Yorgun gözümün halklarında
  Güller gibi fecr oldu nümayan,
  Güller gibi...sonsuz, iri güller
  Güller ki kamıştan daha nalan;
  Gün doğdu yazık arkalarında!

  Altın kulelerden yine kuşlar
  Tekrarını ömrün eder ilan.
  Kuşlar mıdır onlar ki her akşam
  Alemlerimizden sefer eyler?

  Akşam, yine akşam, yine akşam
  Bir sırma kemerdir suya baksam;
  Üstümde sema: Kavs-i mutalsam!

  Akşam, yine akşam, yine akşam
  Göllerde bu dem bir kamış olsam!

  AKŞAM YİNE TOPLANDI DERİNDE

  Canan gülüyor eski yerinde
  Canan ki gündüzleri gelmez
  Akşam görünür havuz üzerinde,

  Mehtab, kemer taze belinde
  Üstünde sema, gizli bir örtü
  Yıldızlar, onun gülüdür elinde

  BAHÇE

  Bir Acem bahçesi, bir seccade
  Dolduran havzı ateşten bade.
  Ne kadar gamlı bu akşam vakti
  Bakışın benzemiyor mutade.

  Gök yeşil, yer sarı, mercan dallar
  Dalmış üstündeki kuşlar yâda.
  Bize bir zevk-i tahattur kaldı
  Bu sönen, gölgelenen dünyada.

  BİR GÜNÜN SONUNDA ARZU

  Yorgun gözümün halkalarında
  Güller gibi fecr oldu nümâyân,
  Güller gibi... sonsuz iri güller,
  Gün doğdu yazık arkalarından!
  Altın kulelerden yine kuşlar,
  Tekrârını ömrün eder i'lân,
  Kuşlar mıdır onlar ki her akşam,
  Âlemlerimizden sefer eyler?
  Akşam, yine akşam, yine akşam,
  Bir sırma kemerdir suya baksam;
  Akşam, yine akşam, yine akşam,
  Göllerde bu dem bir kaçmış olsam!

  TAHATTUR

  Bir Acem bahçesi, bir seccâde,
  Dolduran havzı ateşten bâde..
  Ne kadar gamlı bu akşam vakti...
  Bakışın benzemiyor mu'tade.
  Gök yeşil, yer sarı, mercân dallar,
  Dalmış üstündeki kuşlar yâda;
  Bize bir zevk-i tahattur kaldı
  Bu sönen, gölgelenen dünyâda!

  KARANLIK

  Aşkın bu karanlık gecesinde
  Bülbül yine vahşi müterennim
  Mecnûn'u terk etti mi Leylâ?
  Vahşî sesi firkat sesi sandım.
  Aşkın bu karanlık gecesinde,
  Hicrânımı duydum, seni andım,
  Firkatzede bülbül gibi yandım

  O ESKİ HÜCREYE BENZER Kİ

  Ziya-yı şemse kapanmış bütün deriçeleri
  Bir öyle hücreye benzer ki ömrümün kederi.
  Gubar-ı ye's ü fena sinmiş orda elvana
  Emel, heves bırakılmış sükut u nisyana.
  Bütün hadayık-ı histen o toplanan ezhar
  Uyur mekaabir-i minada bi-ümid-i bahar.
  Bu penbe gül, bu gül ağır ağır erimiş
  Üzerlerinde değiştikçe her mükedder kış.
  Ocak harab ü tehi, lamba kimsesiz, a'ma
  Bu samt-ı haste eder hüzn ü uzleti ima.
  Soluk cidara asılmış, durur garik-i melal
  O çehreler ki uyur gözlerinde eski hayal...
  O eski hücreye benzer ki ömrümün kederi
  Çekilmiş ufk-ı teselliye karşı perdeleri...

  ORMAN

  Su değil, mesimin havası akan
  Duyduğun yaprağın, dalın sesidir
  Suda yıldızların parıltısıdır
  Bu karanlıkta bazı bazı çakan...